Actueel | Blog

terug

Impressie van de bijeenkomst van diasporavrouwen en vredesactivisten op 1 februari 2020

16-04-2020
Vrouwen Vrede Veiligheid 
De jaarlijkse ontmoetings- en netwerkdag voor diasporavrouwen en vredesactivisten vond plaats op zaterdag 1 februari 2020 in de Pauluskerk te Rotterdam. Deze dag was georganiseerd door het Multicultural Women Peacemakers Network (MWPN) in samenwerking met Vrouwen voor Vrede op de Molukken (VvVM) en het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede (PVDV).


Ruim 70 deelnemers, afkomstig uit 16 verschillende landen van herkomst, namen deel aan deze dag met als thema ‘Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid’ en met de focus op resolutie 1325 van de VN Veiligheidsraad. De bijeenkomst borduurde voort op het gelijknamige Manifest dat in 2017 is opgesteld door vijf Nederlandse vrouwenorganisaties, waaronder de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR).
Mevrouw Anny Attema, burgermeester van Ridderkerk, hield de openingslezing. Zij pleit voor meer projecten zoals in Rotterdam, inclusief de financiële ondersteuning ervan, waar migranten- en vluchtelingenvrouwen hun ervaringen met elkaar kunnen delen en zo werken aan hun integratie in de Nederlandse samenleving. De gemeente Ridderkerk financierde deze ontmoetings- en netwerkdag.
Aan de hand van een PowerPointpresentatie hield Ted Strop-von Meijenfeldt een inleiding over resolutie 1325 en testte Coby Meyboom met een quiz de kennis bij de deelnemers over deze resolutie.
Vervolgens vertelden vrouwen over hun innoverende projecten, zoals: Tahmina Ashraf over het project van Afghan Wo=Men in Rotterdam, Hanan Chaleb over hun project bij het AZC in Emmen en Nour Saadi over de integratie van Syrische en Eritrese vrouwen in Emmen. Ook gaven verschillende ervaringsdeskundigen informatie over de huidige situatie in hun landen van herkomst.
In vier discussiegroepen zijn vervolgens aanbevelingen geformuleerd, die aan het einde van de dag werden aangeboden aan de voorzitters van de samenwerkende organisaties: Ted Strop-von Meijenfeldt (PVDV), Stephanie Mbanzendore (MWPN) en Farida van Bommel (VvVM).

De voorzitters hebben de taak op zich genomen om deze aanbevelingen aan te bieden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG.
Een van de aanbevelingen luidt: ‘Integratie in de Nederlandse samenleving betekent veel meer dan het leren van onze taal. Integratie moet van twee kanten komen: van de kant van de vluchtelingen die hier langere tijd zullen blijven, maar ook van de kant van de Nederlandse samenleving. Nederlandse gemeenten én Nederlandse organisaties (NGO’s) moeten op de vluchtelingen investeren met aandacht, betrokkenheid en financiën. Vluchtelingen moeten zich hier thuis kunnen voelen, samen met Nederlanders.’ Een andere aanbeveling is dat in het komende Nederlandse nationale actieplan voor 1325, NAP (2021 – 2026) er een vertaalslag komt naar de opvang en integratie van migranten- en vluchtelingenvrouwen in Nederland met daarbij een belangrijk rol voor de gemeenten.
Dagvoorzitter Christine Nanlohy, voorzitter van de Molukse Vrouwen Raad, slaagde erin het brede en gevarieerde programma voorspoedig te laten verlopen.
 
Michelle Sikteubun (VvVM) overhandigde een fraai boeket bloemen aan degenen die aan het programma een bijdrage leverden.
De gehele fotorapportage is te bekijken op: http://jalbum.net/nl/browse/user/album/1967720
terug
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.