Over ons | Vacatures bij WO=MEN

terug

CSW68 NGO-Vertegenwoordiger

Ieder jaar staat de Verenigde Naties een paar weken specifiek in het teken van vrouwen en meisjes. De VN Commission on the Status of Women (CSW) komt dan bij elkaar. De VN-lidstaten praten dan over de stand van zaken voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes wereldwijd en maken hierover afspraken (Agreed Conclusions).  
 
Sinds 2018 coördineert WO=MEN in samenwerking met Atria de selectie van een NGO-vertegenwoordiger die deel uitmaakt van de overheidsdelegatie naar de CSW. Dit biedt veel extra mogelijkheden voor het maatschappelijk middenveld in Nederland – en daarbuiten - om CSW processen en inhoud beter te begrijpen en te beïnvloeden. Mariëlle Feenstra van 75InQ en de TU Delft vervulde deze rol het afgelopen jaar.
 
Het is nu tijd om een nieuwe NGO-vertegenwoordiger te kiezen voor de aankomende 68ste CSW in maart 2024. 
 
Elke CSW heeft een ander thema waar de onderhandelingen zich op focussen. Dit jaar is het thema: "Het versnellen van gendergelijkheid en de empowerment van alle vrouwen en meisjes door armoede aan te pakken en instellingen en financiering te versterken vanuit een genderperspectief.”  
 
Dit is natuurlijk een erg breed thema waar van alles onder kan vallen. Onze gezamenlijke concept aanbevelingen voor deze CSW geven alvast een beeld waar wij aan denken. De informatie die net online is gezet van de Expert Group (hier) laat zien welke subthema's UN Women onder de aandacht wil brengen.
 
Over de CSW68:
 • De CSW vindt plaats 11 - 22 maart 2024 in New York.
 • De Nederlandse delegatie bestaat verder uit vertegenwoordigers van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en Buitenlandse Zaken (BZ) en de Permanente Vertegenwoordiging (PV) in New York én een jongerenvertegenwoordiger geselecteerd door de Nationale Jeugdraad (NJR).
 • De prioriteiten van de onderhandelingen bij de komende CSW liggen bij armoedebestrijding en financiering voor het bereiken van gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes. 
Rol van de CSW NGO vertegenwoordiger:
 • Kennisbron en klankbord voor de delegatie. Het is dus van belang dat de vertegenwoordiger expliciete kennis en expertise heeft op CSW onderwerpen (van dit jaar) en regelmatig bij vergaderingen aanwezig kan zijn.
 • De NGO-vertegenwoordiger speelt een cruciale rol bij het tijdig en regelmatig delen van informatie en inzichten met en het vragen om input van organisaties en experts in Nederland en daarbuiten. WO=MEN zal hierbij ondersteunen. 
Profiel voor de NGO vertegenwoordiger:
 • In januari en februari 2024 beschikbaar voor diverse interne delegatie overleggen en bijeenkomsten met het bredere Nederlandse maatschappelijk middenveld. Dit is cruciaal omdat veel van de onderhandelingen al plaatsvinden voordat de CSW vergadering begint in maart.
 • Fulltime beschikbaar tijdens de CSW (11 – 22 maart 2024) en in staat om naar New York te reizen.
 • Flexibele instelling en bereidheid om wanneer nodig met korte deadlines te werken en – in februari en maart - soms ook in avonduren of weekenden beschikbaar te zijn.
 • Bezit specifieke kennis en ervaring relevant voor de prioriteiten van de CSW68.
 • Politiek sensitief en integer.
 • Ervaring met internationale onderhandelingen en het omgaan met oppositie zoals anti-gender en anti-rechten bewegingen is een pre.
 • Prioriteiten kunnen stellen en tegelijkertijd zoveel mogelijk recht doen aan de diversiteit aan input van een brede achterban van organisaties en experts.
 • Goed vaardig in de Engelse en Nederlandse taal. 
De kosten voor de ngo vertegenwoordiger (uren, reis- en verblijfskosten New York) liggen in principe bij de eigen organisatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunnen de daadwerkelijke kosten voor reis en verblijf in New York gedeclareerd worden bij WO=MEN. De inzet van uren kan helaas niet worden vergoed.
 
Interesse?
Geïnteresseerde kandidaten worden van harte uitgenodigd hun cv en een korte motivatie te delen waarin duidelijk wordt welke expertise je denkt toe te kunnen voegen aan de delegatie. Stuur deze uiterlijk 1 december 2023 naar Nadia (n.vanderlinde@wo-men.nl).
Voor vragen kun je contact opnemen met Nadia. 
 
Selectie
Een voordrachtcommissie zal uit alle kandidaten een shortlist van 3 kandidaten maken. Uit de shortlist wordt samen met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Directie Emancipatie de uiteindelijke kandidaat gekozen. De voordrachtcommissie bestaat dit jaar uit Atria, WO=MEN en de voormalig ngo-vertegenwoordiger (75InQ).
 
***
Meer weten over de CSW?
 • Bekijk deze korte video introductie over de CSW door Atria en WO=MEN.
 • Lees deze blog over de CSW.
 • Neem deze CSW factsheet (in het Engels) door van CHOICE.
 • Bezoek onze CSW blogsite met bijdragen van verschillende deelnemers aan de CSW, waarbij je kan zoeken op jaartal en thema.
 • UN Women deelt informatie over de komende CSW hier.
 • Het NGO CSW Forum vindt plaats tegelijkertijd met de CSW. Op hun website delen ze veel relevantie materialen en bijeenkomsten ter voorbereiding op de komende CSW.
 
 
 
solliciteren
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.