Wat we doen | Thema | Algemeen

Algemeen

WO=MEN is hét platform dat strijdt voor een wereldwijde gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes. We monitoren beleid, delen kennis, bundelen krachten en verbinden & mobiliseren mensen. We werken aan sociale transformatie om gelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen ongeacht seksuele oriëntatie en genderidentiteit te realiseren. Ongelijke machtsverhoudingen tussen mensen – bijvoorbeeld op basis van sekse, ras, klasse, beperking en leeftijd (intersectionaliteit) – mogen nergens leiden tot ongelijke behandeling. 

We zetten specifiek in op drie thema’s:
  1. We willen duurzame sociale, politieke en financiële steun voor gendergelijkheid en vrouwenrechten;
  2. We willen dat vrouwen, mannen en gender non-conforme personen gelijke invloed en aanspraak hebben op natuurlijke hulpbronnen (land, water, bossen), productieketens, (internationale) bedrijven en klimaatafspraken;
  3. We willen dat vrouwen, mannen en gender non-conforme personen in (post)conflictsituaties gelijkwaardig participeren in vredesprocessen en in het voorkomen van nieuwe conflicten.
lees meer
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.