Wat we doen | Programma | Alliantie Samen werkt het!

Alliantie Samen werkt het!

Samen werkt het! is een alliantie van WOMEN Inc, Clara Wichmann, de Nederlandse VrouwenRaad, Movisie en WO=MEN. De Alliantie zet zich in op het doorbreken van stereotype beeldvorming en het bevorderen van de gelijke positie van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt, op gebied van inkomen en onbetaalde zorgtaken.
 
De bijbehorende website Ditwerktwel.nl richt zich voornamelijk op vrouwen in een financieel kwetsbare situatie. Specifiek op moeders en/of mantelzorgers die een stap willen maken naar (meer en/of beter) betaald werk en daarmee naar economische zelfstandigheid, maar die belemmeringen ervaren bij het nemen van deze stap. Deze belemmeringen worden bijvoorbeeld gevormd door:
  • laaggeletterdheid;
  • het missen van een startkwalificatie;
  • het hebben van een (arbeids)beperking;
  • discriminatie op grond van gender, leeftijd, beperkingen, zwangerschap of pril moederschap, migranten- of vluchtelingenachtergrond;
  • een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (verouderde opleiding/ werkervaring);
  • geen toegang tot kinderopvang;
  • gebrek aan passende respijtzorg.
 
WO=MEN vormt in deze alliantie de link tussen de nationale en internationale agenda, ofwel maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op onder andere EU en VN-niveau en hoe die kunnen bijdragen aan verbetering van gendergelijkheid op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit programma loopt van 2018 – 2022.
lees meer
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.