Wat we doen | Programma | Beijing25+

Beijing25+

2020 had in het teken moeten staan van Beijing+25: de vijfentwintigste verjaardag van de Vierde Wereldvrouwenconferentie en de goedkeuring van de Beijing Declaration and Platform for Action, de meest uitgebreide agenda op het gebied van gendergelijkheid en vrouwenrechten. Door de covid-19 pandemie werden de meeste activiteiten doorgeschoven naar 2021. Daarom spreken we nu van Beijing25+.
 
In 1995 togen 17.000 afgevaardigden en 30.000 activisten van over de hele wereld naar Beijing om de vierde Wereldvrouwenconferentie bij te wonen. Dit was een van de grootste bijeenkomsten ter bevordering van vrouwenrechten ooit gehouden.

Ondanks enige vooruitgang is de echte verandering traag en heeft tot op heden geen enkel land gendergelijkheid bereikt. WO=MEN zet zich, namens en in samenwerking met haar leden, in voor vrouwenrechten en gendergelijkheid bij internationale processen als Beijing 25+.
 
Generation Equality Forum
In 2021 vinden diverse activiteiten plaats in het teken van de Beijing Declaratie en Platform voor Actie. Het Generation Equality Forum (GEF) is de naam voor twee wereldwijde bijeenkomsten voor gendergelijkheid, geïnitieerd door UN Women met de regeringen van Mexico en Frankrijk en met actieve betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld.
 
Deze bijeenkomsten brachten verschillende actoren, waaronder jongeren en activisten, samen om een feministische agenda te ontwikkelen. En om een progressief partnerschap te ontwikkelen op het gebied van gendergelijkheid. 
  • Generation Equality Forum Mexico vond plaats op 29 - 31 maart 2021. Een deel van de sessies kan nog steeds bekeken worden (hier).
  • Generation Equality Forum Paris vond plaats van 30 juni – 2 juli 2021. Lees meer hier of bekijk recordings van het forum hier. 
Het Forum lanceerde een actietraject van vijf jaar om onomkeerbare vooruitgang te boeken in de richting van gendergelijkheid, gebaseerd op een reeks concrete, ambitieuze en transformerende acties, waaronder 40 miljard dollar aan financiële toezeggingen. De uitkomsten van deze fora zullen naar verwachting worden gepresenteerd aan overheden tijdens de Algemene Vergadering van de VN (AVVN) in september 2021.  
 
Generation Equality Actie Coalities
Als onderdeel van het Generation Equality Forum proces zijn zes thematische actiecoalities opgericht. Deze dragen de komende vijf jaar (2021 – 2026) een verantwoordelijkheid om concrete en duurzame verandering teweeg te brengen op het gebied van vrouwenrechten en gendergelijkheid. Deze actiecoalities sluiten aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs).
  
De zes thematische Generation Equality Action Coalitions zijn:
1.       Gender gerelateerd geweld
2.       Economische rechtvaardigheid en rechten
3.       Lichamelijke autonomie en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
4.       Feministische actie voor klimaat rechtvaardigheid
5.       Technologie en innovatie voor gendergelijkheid
6.       Feministische bewegingen en leiderschap
 
 

Iedere actie coalitie zal specifiek oog hebben voor meisjes en jonge vrouwen met betrekking tot hun thema en werk en jongeren zullen direct worden betrokken in de leiding van de actie coalities.
 
Iedere actie coalitie heeft een aantal prioritaire acties ontwikkeld voor de komende jaren. Deze acties zijn samengevat in het document: Global Acceleration Plan for Gender Equality. Deze feministische routekaart is gepresenteerd tijdens het Generation Equality Forum in  Mexico en geaccordeerd in het Paris Forum.  
 
Diverse NGOs in Nederland die zich inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid zijn zelf of via hun hoofdkantoor of lokale partners betrokken bij één of meerdere actiecoalities. WO=MEN organiseert kennisuitwisselingen tussen geïnteresseerde betrokken leden en ambtenaren.
 
 
 Toezeggingen (‘commitments’)
 
Het Generation Equality Forum nodigt overheden, vrouwen-, feministische- en jongerenorganisaties, internationale organisaties, filantropie en de private sector uit om zich te committeren tot acties die zullen bijdragen aan duurzame verandering voor gendergelijkheid.
 
Als jouw organisatie ook geinteresseerd is om een toezegging te doen, kan je hier meer informatie vinden:
 
Toezeggingen kunnen worden gemaakt op financieel, advocacy, beleid of programmatisch gebied. In het Mexico Forum zijn al enkele financiële toezeggingen gedaan, zoals door Women Moving Millions, een internationaal netwerk van individuele filantropen, die toezegde 100 miljoen dollar zullen ophalen voor Parijs om de agenda van de actie coalities te steunen.  Toezeggingen van het Paris Forum kun je hier lezen.
 
lees meer
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.