Wat we doen | SDG 5 | SDG5 Tool: Belevingskamer

SDG5 Tool: Belevingskamer

WO=MEN Dutch Gender Platform creëert bewustwording rondom SDG 5 bij het Nederlandse publiek. Dit doen wij onder andere door op festivals en beurzen aandacht te geven aan SDG 5. Op dergelijke bijeenkomsten zetten wij de SDG 5 belevingskamer in als vernieuwend SDG 5 bewustwordingsinstrument.
 
Het doel van deze fysieke installatie is de bezoekers bewust te maken van de verschillende rollen, rolpatronen en stereotypering van vrouwen en mannen. Daarnaast draagt de installatie bij aan bewustwording van de eigen ideeën over gendergelijkheid in het kader van de werk-zorg verdeling. Zodoende kunnen deelnemers ervaren wat gendergelijkheid betekent in de dagelijkse praktijk.

In de installatie krijgt de bezoeker een kijkje in het hoofd van een man en van een vrouw, door middel van verschillende verhalen. De verhalen gaan in het kort over een multitaskende moeder, co-ouderschap, alleenstaand ouderschap, een man die zakgeld geeft aan zijn vrouw, een gescheiden stel dat alles 50/50 heeft verdeeld en een man die alleen maar werkt. Alle bezoekers van de events zijn onderdeel van de doelgroep en in het bijzonder laagopgeleide vrouwen en/of vrouwen met een laag inkomen.
 
De belevingskamer is ontwikkeld als een van de tools voor het bereiken van het SDG 5 doel, Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes. Als coördinator van de Nederlandse implementatie van SDG 5 in internationale context, vormt WO=MEN nieuwe partnerschappen en  ontwikkellen we verschillende tools, waaronder het Gender Facts Game, de werkgeverstool en deze belevingskamer. 

Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.