Wat we doen | Thema | VNVR Resolutie 1325 +20

VNVR Resolutie 1325 +20

In oktober 2020 bestaat VN-Veiligheidsraad Resolutie 1325 20 jaar. Met deze resolutie werd 20 jaar geleden op het hoogste internationale veiligheidsniveau erkent dat meisjes en vrouwen beter moeten worden beschermd voor, tijdens en na conflict. Ook roept Resolutie 1325 lidstaten op om vrouwen en meisjes beter en betekenisvol te betrekken bij o.a. conflictresolutie, vredesprocessen en wederopbouw van hun land.  
 
Wat betekent deze resolutie voor vrouwen in conflictgebieden nu? In samenwerking met de leden van WO=MEN Dutch Gender Platform portretteert Greta Riemersma vrouwelijke vredesactivisten in (post)conflictgebieden. Zij vertellen over hun werk en leven 20 jaar na de aanname van Resolutie 1325. De portretten worden gepubliceerd in de Groene Amsterdammer en zijn daarna ook hier te lezen.  
 
Neem voor meer informatie over deze portretreeks contact op met Karin de Jonge.  
 
Artikelen
 
Tatiana Mukanire uit Congo  - ‘Praten in dit land betekent: levens redden’
 
Nergens wordt zoveel seksueel geweld gepleegd als in de Democratische Republiek Congo. En in het grondstoffenrijke land krijgen niet de daders maar de slachtoffers een stigma. Het misbruik gedijt bij geheimhouding. Maar sommigen durven het stilzwijgen te doorbreken. Lees meer

 
‘De laatste stuiptrekkingen van het patriarchaat’

Ja, ze wordt bedreigd. Ja, oudere mannen in Soedan hebben moeite met haar. Maar Hala al-Karib wanhoopt niet. Ze ziet dat vrouwen én jongeren in de Hoorn van Afrika rijp zijn voor verandering. ‘De zachte krachten winnen terrein.’ Lees meer
 
‘Opgeven? Wij? Nooit’

Celia Umenza en Norka Ortiz vechten voor de rechten van de Nasa en de Wayuu, de inheemse volken in Colombia waartoe ze behoren. ‘Voor ons hoort de strijd er altijd bij.’ Lees meer
 
‘Zonder gendergelijkheid houdt dit conflict nooit op’

Bijna vijf jaar duurt de oorlog in Jemen al. Volgens activisten kan er pas een eind aan komen als vrouwen aan de onderhandelingen mogen deelnemen. ‘De oorlog heeft voor ons ook ramen geopend’. Lees meer
 
‘Praten in dit land betekent: levens redden’

Nergens wordt zoveel seksueel geweld gepleegd als in de Democratische Republiek Congo. En in het grondstoffenrijke land krijgen niet de daders maar de slachtoffers een stigma. Het misbruik gedijt bij geheimhouding. Maar sommigen durven het stilzwijgen te doorbreken. Lees meer
 
Foto: Kristof Vadino

Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.