Actueel | Agenda

terug

Online workshop: Sekswerk & Oppositie

Datum: 26-10-2021
Tijd: 2:00 PM – 4:00 PM CEST
Locatie: online

Sekswerkers behoren tot de meest gestigmatiseerde gemeenschappen in de alle landen. Ze werken vaak in onzekere omstandigheden die hen kwetsbaar maken voor geweld en uitbuiting. Maar veel (ontwikkelings)programma's die zich richten op arbeidsrechten, vrouwenrechten en gendergelijkheid bereiken niet expliciet sekswerkers of gaan niet in op hun specifieke problemen. In internationale advocacy-ruimtes worden sekswerkers vaak uitgesloten van deelname aan sessies die direct over hun leven gaan. Sekswerkers en hun medestanders worden vaak geconfronteerd met agressie wanneer zij opkomen voor hun mensenrechten.

Veel organisaties hebben nog te weinig kennis en inzicht als het gaat om de doorleefde ervaring en prioriteiten van sekswerkers en hoe dit zich verhoudt tot hun programma's en pleitbezorgingsprioriteiten. Maar er zijn ook veel goede ervaringen en initiatieven waar we allemaal van kunnen leren.

Deze virtuele workshop met praktische case-studies is bedoeld voor NGO's en activisten in Nederland die internationaal (willen) werken, via (ontwikkelings)programma's of belangenbehartiging. Informatie over sekswerk wetten, beleid en de sekswerkersrechtenbeweging zal worden gedeeld en goede praktijken zullen worden besproken. Welke kansen laten we op dit moment liggen? Welke uitdagingen moeten worden overwonnen? Hoe kunnen organisaties zich houden aan het 'do no harm'-principe en betere bondgenoten worden in het licht van de toenemende oppositie?
 
Taal: Engels / Nederlands (tolk aanwezig)
 
Deze sessie wordt georganiseerd door WO=MEN Dutch Gender Platform, Red Umbrella Fund en CHOICE for Youth & Sexuality. 

Voor meer informatie: e-mail Nadia

Hier aanmelden
Delen: