Over ons | ANBI

ANBI Status

ANBI Status

WO=MEN, Dutch Gender Platform is sinds 2009 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI-instelling). Een wettelijke voorwaarde om deze status te behouden is het ter beschikking stellen van informatie die van belang is voor transparantie en verantwoording van het beleid.
 
Hier vindt u de standaardverklaring 2023 van de Belastingdienst.
 

Algemene gegevens
Vereniging WO=MEN, Dutch Gender Platform
Korte Poten 9B 
2511 EB   ’s Gravenhage
Tel: 070 392 3106
info@wo-men.nl
KvK-nummer: 27293385
RSIN-nummer: 817222728

Bestuur en Raad van Toezicht
WO=MEN kent een directeur-bestuurder Laila Ait Baali.
De toezichthoudende taken worden uitgevoerd door de Raad van Toezicht.

Doelstelling
WO=MEN is hét platform dat strijdt voor een wereldwijde gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes. We monitoren beleid, delen kennis, bundelen krachten en verbinden & mobiliseren mensen. We werken aan sociale transformatie om gelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen ongeacht seksuele oriëntatie en genderidentiteit te realiseren. Ongelijke machtsverhoudingen tussen mensen – bijvoorbeeld op basis van sekse, ras, klasse, beperking en leeftijd (intersectionaliteit) – mogen nergens leiden tot ongelijke behandeling. 

Onze doelstelling is tevens vastgelegd in onze statuten die u elders op deze website (onder het kopje Over ons/Plannen en verslagen) kunt inzien.

Beloningenbeleid
WO=MEN past vrijwillig de CAO SOCIAAL WERK (Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening) toe.
Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen per vergadering een vergoeding van € 250,00.
De voorzitter ontvangt een vergoeding van € 325,00. 

Financiële verantwoording
Voor de financiële verantwoording verwijzen wij u naar de jaarstukken. In de jaarstukken treft u onze balans, de staat van baten en lasten en een toelichting aan. Tevens geeft het Jaarverslag u een beeld van onze actuele activiteiten.