Leden | Lid worden

Lid worden

 
 
 
Vrouwen, mannen en gender non-conforme personen moeten overal dezelfde rechten en kansen krijgen. Wij bouwen daarom aan een wereldwijde beweging voor gendergelijkheid, maar kunnen niet zonder jouw hulp, ideeën en steun. Laat zien waar je voor staat en sluit je aan bij WO=MEN!
 
Als lid van WO=MEN onderschrijf je tevens onze gedragscode.
 
Wat levert het op?
  • via WO=MEN vergroot je je kennis over gendergelijkheid en vrouwenrechten;
  • via WO=MEN vergroot en verbreed je je netwerk;
  • via WO=MEN kan je deel uitmaken van één van de werkgroepen: Gender en Duurzame Economie, Gender, Vrede Veiligheid of Politieke Lobby;
  • via WO=MEN heb je toegang tot onze evenementen, zoals de Algemene Ledenvergadering (ALV), discussiebijeenkomsten, netwerkborrels en (online) kennissessies;
  • via WO=MEN heb je toegang tot onze uitgebreide gender-expertise en ontvangt onze nieuwsbrieven;
  • via WO=MEN krijg je exposure. We hebben een uitgebreid (social) medianetwerk en proberen leden daar zoveel mogelijk exposure te geven. Dat doen we ook tijdens evenementen en presentaties;
  • via WO=MEN vergroot en verbreed je jouw netwerk: van nationale en internationale activisten en maatschappelijke organisaties tot ondernemers, overheden, bedrijven en politiek;
  • via WO=MEN ontmoet je activisten van verschillende wereldwijde bewegingen: pro (gender)gelijkheid, mensenrechten, democratie en anti-discriminatie en -racisme; 
  • via WO=MEN heb je grotere slagkracht: door gezamenlijke beleidsbeinvloedsng richting publiek, private sector, politiek en overheid is onze slagkracht groter en voorkomen we versnippering van de boodschap van de vrouwenrechten- en gendergelijkheidsbeweging. 

Samen staan we sterk
Lid worden kan al vanaf € 25,00 (studenten). Individuele leden betalen € 50,00 per jaar. Organisaties kunnen lid worden vanaf € 75,00, afhankelijk van de inkomsten. Vormt geld een belemmering om lid te worden? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met je mee.

Meld je aan*:
Download het inschrijfformulier en stuur het naar ons op. Liever per post? Dat kan ook: WO=MEN, Korte Poten 9B, 2511 EB   Den Haag.
Opzeggen
Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzegging kan per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december). 

Doneren
Wil je geen lid worden, maar ons wel steunen? Je kunt een (eenmalige) donatie doen op  NL34TRIO0781399319 ten name van WO=MEN | DUTCH GENDER PLATFORM. 

*Je persoonlijke gegevens zullen conform de wet op de privacy (AVG) worden behandeld. Lees hier onze Privacy Verklaring.
 

Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.