Wat we doen | Thema | Gender en duurzame economie

Gender en duurzame economie

In de ideale wereld heeft iedereen toegang tot hulpbronnen (land, water, bossen), productieketens, bedrijven en klimaatafspraken. De praktijk blijkt weerbarstiger. Vrouwen en gender non-conforme personen worden vaak uitgebuit, waardoor ze risico lopen op een slechtere economische positie dan mannen. 
 
We zien het overal ter wereld: armoede en genderdiscriminatie beïnvloeden elkaar. Vrouwen doen vaak het laagstbetaalde en laagst gewaardeerde werk. Groepen die gediscrimineerd worden op basis van hun genderidentiteit (vrouwen, gender non-conforme personen, indigenous people) hebben een slechtere economische positie dan mannen. Ze worden blootgesteld aan meerdere risico’s, zoals seksuele intimidatie en landroof – ook doordat ze vaak geen aanspraak kunnen maken op erfrecht. 

Gelukkig knokken vrouwen elke dag voor een eigen inkomen en gelijke rechten. WO=MEN strijdt met én voor hen.
lees meer
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.