Wat we doen | SDG 5 | SDG5 Tool: Checklist Gendergelijkheid

SDG5 Tool: Checklist Gendergelijkheid

Gendergelijkheid is belangrijk voor organisaties. Via deze checklist krijgen werkgevers een eerste idee over hoe het met gendergelijkheid  en vrouwenrechten (SDG 5) gesteld is binnen hun organisaties.
 
Per thema krijgen deelnemers een aantal vragen. Na elke vraag vinden ze het subdoel van SDG 5 waar die vraag betrekking op heeft. Aan het eind krijgen de werkgevers concrete tips om met gendergelijkheid en vrouwenrechten binnen hun eigen organisatie aan de slag te gaan.
 
Deze scan is ontwikkeld als een van de tools voor het bereiken van het SDG 5 doel, Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes. Als coördinator van de Nederlandse implementatie van SDG 5 in internationale context, vormden WO=MEN nieuwe partnerschappen en  ontwikkelden we verschillende tools, waaronder het Gender Facts Game, dit werkgeverstool en de belevingskamer
 

Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.