Gendergelijkheid is een recht, geen luxe

WO=MEN strijdt voor gelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen, mannen en gender non-conforme personen. Dat doen we wereldwijd en ook in Nederland. Want seksuele oriëntatie en genderidentiteit mogen nergens leiden tot ongelijke behandeling.

lees meer
Wat we doen
Thema
Gender, Vrede en Veiligheid

De positie en veiligheidsbehoeften van vrouwen, mannen en gender non-conforme personen zijn in (post)conflictsituaties niet gelijk.

Thema
Gender en duurzame economie

In een ideale wereld heeft iedereen toegang tot natuurlijk hulpbronnen (land, water, bossen), productieketens, bedrijven en klimaatafspraken.

Thema
Duurzame steun voor gendergelijkheid en vrouwenrechten

Duurzame sociale, politieke en financiële steun voor gendergelijkheid en vrouwenrechten.

Kennisbank
Kennisbank gendergelijkheid, vrouwenrechten en meer

In de Kennisbank vind je informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.

Lees meer