WO=MEN KOMT NAMENS NEDERLAND OP VOOR GENDERGELIJKHEID

Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes is één van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties. WO=MEN coördineert de Nederlandse implementatie van dit ontwikkelingsdoel in nationaal en internationaal beleid.

lees meer
Wat we doen
Thema
Gender, Vrede en Veiligheid

De positie en veiligheidsbehoeften van vrouwen, mannen en gender non-conforme personen zijn in (post)conflictsituaties niet gelijk.

Thema
Gender en duurzame economie

In een ideale wereld heeft iedereen toegang tot natuurlijk hulpbronnen (land, water, bossen), productieketens, bedrijven en klimaatafspraken.

Thema
Duurzame steun voor gendergelijkheid en vrouwenrechten

Duurzame sociale, politieke en financiële steun voor gendergelijkheid en vrouwenrechten.

Kennisbank
Kennisbank gendergelijkheid, vrouwenrechten en meer

In de Kennisbank vind je informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.

Lees meer