Over ons | FAQ

FAQ

Wat betekent het?
 
WO=MEN
Women equals men
 
Afkortingen
Hier een overzicht van veel gebruikte afkortingen.

Gender
De Engelse term ‘gender’ staat voor de verschillende sociale status en rollen van mannen en vrouwen in de samenleving. Tradities, culturele en sociale omstandigheden bepalen in belangrijke mate hoe men in een samenleving tegen de rol en taken van vrouwen en mannen aankijkt. Het gaat bij gender dus niet om biologische verschillen maar om de verwachtingen en de kwaliteiten die men toeschrijft aan een vrouw of een man, en de waardering die men daaraan geeft.  
 
Gender non-conformiteit
Wanneer de gedragingen, gevoelens en expressie van een persoon niet overeenkomt met wat we traditioneel verwachten bij de toegeschreven geboortesekse.

Gendergelijkheid
Onder gendergelijkheid verstaat men de gelijkstelling en gelijke behandeling van mensen met een verschillend geslacht, gender of seksuele geaardheid in de maatschappij en voor de wet.

IMVO convenant
Convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO-convenanten) zijn een samenwerking tussen bedrijven, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Samen gaan ze aan de slag om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade te voorkomen.

Lgbt / LGBTQ
Lgbt is een van oorsprong Engelse afkorting die staat voor lesbian, gay, bisexual, transgender. 
In het Nederlands wordt naast ‘lgbt’ ook de vertaling lhbt gebruikt, waarin de g van gay vervangen is door de h van homoseksueel.
LGBTQ met de Q voor queer of questioning (twijfelend). Dat laatste betreft (vaak jonge) mensen die zich (nog) niet op een seksuele voorkeur hebben vastgelegd of nog zoekend zijn.
LGBTQI, LGBTI of LHBTI met de I voor intersekse-conditie.
LGBTQIA met de A voor aseksualiteit.
LGBTQIAP met de P voor pansexual (panseksueel)
LGBTQASP met de S voor straight allies, d.w.z. heteroseksuele bestrijders van homofobie.
LGBTTTQQIAA voor Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Transsexual, Two-spirited, Queer, Questioning, Intersex, Asexual, Ally.
Omdat het aantal letters eindeloos kan worden op een seksueel- en gendercontinuüm en om niemand buiten te sluiten kan ook gekozen worden voor LGBTQ+. Dit acroniem wordt gebruikt om alle mensen te benoemen die zich identificeren als iets anders dan heteroseksueel en/of cisgender.

Maatschappelijk middenveld
Geheel van maatschappelijke verbanden waarin burgers zich vrijwillig organiseren. Zij vormen een belangrijk aspect van een democratie, omdat individuele burgers collectief sterker staan, met name ook tegenover de staat in het algemeen en tegenover politieke besluitvorming in het bijzonder. De organisaties kunnen gericht zijn op eigenbelang, maar ook op algemeen welzijn. Voorbeelden zijn vakbeweging, onderwijsorganisaties, consumentenbond, vrijwilligersinstellingen.

SRGR
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Stereotypering: wat is dat en hoe werkt het?
Stereotypen zijn algemene beelden over de kenmerken, eigenschappen en gedrag van een groep, zoals "moeders zijn inflexibel” en ”Polen zijn alcoholisten”. Stereotypen zijn generalisaties en versimpelingen van de werkelijkheid, die een groep terugbrengen tot clichébeeld. Deze algemene clichébeelden over groepen passen we vervolgens toe op individuen. Stereotypen zijn er in twee soorten: expliciete en impliciete. Van expliciete stereotypen zijn we ons bewust en die kunnen we ook beïnvloeden. Impliciete stereotypen ontstaan door associaties in onze hersenen waarvan we ons niet bewust zijn, waardoor we ze ook niet goed kunnen beïnvloeden. 

Transformative justice
Het duurzaam aanpakken van onderliggende oorzaken van onrechtvaardigheid in de wereld.

Women, peace & security
In response to persistent pressure from civil society, the United Nations (UN) Security Council has adopted nine resolutions on "Women, Peace and Security”. These resolutions are: 1325 (2000); 1820 (2009); 1888 (2009); 1889 (2010); 1960 (2011); 2106 (2013); 2122 (2013); 2242 (2015), and 2467 (2019). These nine resolutions make up the Women, Peace and Security Agenda. They guide work to promote gender equality and strengthen women’s participation, protection and rights across the conflict cycle, from conflict prevention through post-conflict reconstruction
1325 is much more than a number or a resolution. UNSCR 1325 is a historic watershed political framework that shows how women and a gender perspective are relevant to negotiating peace agreements, planning refugee camps and peacekeeping operations and reconstructing war-torn societies for sustainable peace.

Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.