Wat we doen | Thema | Gender, Vrede en Veiligheid

Gender, Vrede en Veiligheid

De positie en veiligheidsbehoeften van vrouwen, mannen en gender non-conforme personen zijn In (post)conflictsituaties niet gelijk. Wij bepleiten dat iedereen goed vertegenwoordigd en beschermd wordt en bij kan dragen aan conflict preventie, vredesprocessen en wederopbouw. 

Ongelijke machtsverhoudingen en genderrollen zijn regelmatig oorzaak van conflict. Mensen worden nog steeds uitgesloten van onderwijs, werk of land op basis van sekse, klasse, etniciteit, religie, seksuele geaardheid, huidskleur, beperkingen en/of leeftijd. Deze uitsluiting kan resulteren in conflict. Tijdens de Arabische Lente zagen we bijvoorbeeld jongeren die door hun werkloosheid niet kunnen voldoen aan de sociale & culturele voorwaarden om te trouwen en een gezin te stichten. De woede van deze jongeren leidde mede tot de Arabische Lente. Tegelijk richten vredesonderhandelingen zich vaak niet op de onderliggende oorzaken van het conflict, en worden de behoeftes van de lokale bevolking niet (genoeg) meegenomen in vredesprocessen. Dat zien we nu onder andere in Jemen, Afghanistan en Zuid-Sudan.
lees meer
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.