Wat we doen | Programma | Nationaal Actieplan 1325

Nationaal Actieplan 1325

Samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken coördineert WO=MEN het Nationaal Actieplan 1325.
 
Het Nederlands Nationaal Actieplan (NAP) 1325 is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Justitie en Veiligheid, de politie en ruim 60 Nederlandse maatschappelijke organisaties. In het NAP 1325 staan afspraken over hoe Nederland de VN-Veiligheidsraad Resolutie 1325 en de opeenvolgende resoluties en andere internationale verplichtingen en commitments over ‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’  uitvoert. Denk bijvoorbeeld aan CEDAW Algemene Aanbeveling 30 en het Wapenhandel Verdrag van de VN.

In het NAP 1325 zijn Nederlandse actoren overeengekomen dat zij vrouwen, mannen en jongeren in (post)conflictgebieden in hun strijd voor inclusieve vrede en veiligheid willen ondersteunen. Dit doet Nederland met missies en lokale vrouwenorganisaties, mensenrechtenverdedigers en vredesactivisten in (post)conflictlanden. Maar ook in Nederland.
 
Het NAP 1325-IV voor de periode 2021 tot en met 2025 is het vierde Nederlandse Actieplan. Eerder waren er Nationale Actieplannen van kracht voor de periode 2008-2011, voor de periode 2012-2015 en voor de periode 2016-2019/2020.
 
WO=MEN coördineert en steunt de ruim 60 maatschappelijke ondertekenaars en uitvoerders van dit plan. Kijk voor meer informatie over het NAP 1325-IV en de NAP 1325-ondertekenaars op www.nap1325.nl en op Rijksoverheid.nl. Bekijk deze lanceringsvideo met bijdragen van onder andere Ank Bijleveld, Minister van Defensie en Ankie Broekers-Knol, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.
 
Contact:

WO=MEN Dutch Gender Platform: Anne-Floor Dekker en Karin de Jonge
Ministerie van Buitenlandse Zaken: Marijn van Blom
 
lees meer
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.