Wat we doen | SDG 5 | SDG 5-coördinatie

SDG 5-coördinatie

WO=MEN Dutch Gender Platform komt namens Nederland op voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes in al hun genderidentiteiten (SDG 5). WO=MEN coördineert de Nederlandse implementatie van dit ontwikkelingsdoel in nationaal en internationaal beleid. 


Wat zijn SDG's?
De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.    
 
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015.

Voor ons is SDG 5, Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes,  zowel een doel als een middel om mensen, organisaties, bedrijven en onderwijs- en kennisinstituten zo te versterken dat gendergelijkheid en vrouwenrechten kunnen floreren internationaal en nationaal.

Om mee te werken aan het bereiken van SDG5, vormden we nieuwe partnerschappen en  ontwikkelden we verschillende tools, waaronder het Gender Facts Game, de werkgeverstool en de belevingskamer.  Ook richtten we ons op de viering van 100 jaar algemeen en vrouwenkiesrecht en het nieuwe verdrag tegen geweld en intimidatie op het werk.


Wie zijn de deelnemers aan de SDG 5 Alliantie?

WO=MEN Dutch Gender Platform is een ledenplatform waar 50 organisaties en 120 professionals bij zijn aangesloten. Zoals ondere andere Action Aid, Both ENDS, CARE Nederland, Choice for Youth and Sexuality, Cordaid, Defence for Children, Free Press Unlimited, Hivos, ICCO, IUCN, Light for the World, KIT, Mama Cash, Oxfam Novib, PAX, Rainforest Alliance, Rutgers en WECF. Gezamenlijk zetten we ons in voor gelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen, ongeacht seksuele oriëntatie en genderidentiteit. 


De SDG 5 Alliantie bestaat verder uit organisaties waar wij mee samenwerken om gendergelijkheid te realiseren. Dit zijn onder andere WOMEN Inc., Atria, Movisie, Nederlandse Vrouwen Raad, Bureau Clara Wichman en Emancipator. 


Waar willen we heen?

Onze ambitie voor 2030: Nederland in de top 10 van het Global Gender Gap Report, voor wat betreft de regio West-Europa en Noord-Amerika.


Wat betekent dat concreet?

Ons doel is dat meisjes en vrouwen in 2030 kunnen rekenen op:

  • een arbeidsmarkt met gelijk speelveld (zonder loonkloof en belemmeringen);
  • gezondheidszorg op maat, met oog voor m/v verschillen;
  • representatieve media en onderwijs, vrij van stereotypen.
  • Vrouwen moeten kunnen rekenen op seksuele en reproductieve rechten en gezondheid en gendergerelateerd geweld moet voorkomen en bestreden worden.
  • Een gendersensitieve overheid die haar beleid aanpast op het creëren van gelijke kansen voor iedereen.
Hoe is de voortgang?
Samen met onze leden, samenwerkingspartners en organisaties in het bedrijfsleven en onderwijs zijn er concrete stappen gezet om doorbraken te realiseren en gelijke (machts-) verhoudingen tussen vrouwen en mannen te realiseren, zowel internationaal als nationaal. 
 
Zo is er in Nederland 12 miljoen euro vrijgemaakt voor onderzoek naar genderverschillen in de gezondheidszorg. De Tweede Kamer stemde in 2019 voor het vrouwenquotum voor Raden van Commissarissen. Een ander historische mijlpaal was op 1 juli 2020, toen het partnerverlof met 5 weken werd verlengd tegen 70% doorbetaling van het loon.
 
Om op de lange termijn gendergelijkheid te realiseren, hebben we in 2020 het 6-puntenplan ‘Stem Gendergelijkheid’ geformuleerd, ondersteund door meer dan 30 partners, dat we op 3 maart 2020 aan de politiek hebben overhandigd om aan te pakken in Nederland. Hiermee roepen we politieke partijen op om dit in hun verkiezingsprogramma’s voor 2021 op te nemen. Samen met Atria maakten we de gendergelijkheid checklist voor de verkiezingsprogramma-commissies.
 
Daarnaast roepen we Nederlanders op om hun stem te laten horen en het ‘Stem Gendergelijkheid’ puntenplan te ondertekenen. 
 
In 2021 zetten we ons als alliantie in voor doorbraken rond de thema’s gendersensitieve zorg, gelijke beloning voor gelijk werk en de combinatie van werk en zorg. Dit doen we onder meer door een initiatiefnota en een initiatiefwet over deze onderwerpen te steunen.
 
lees meer
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.