Wat we doen | SDG 5 | SDG 5-coördinatie

SDG 5-coördinatie

Gendergelijkheid is een recht, geen luxe!


WO=MEN Dutch Gender Platform komt namens Nederland op voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes in al hun genderidentiteiten (SDG 5). Want gendergelijkheid is een recht, geen luxe. WO=MEN coördineert de Nederlandse implementatie van dit ontwikkelingsdoel in nationaal en internationaal beleid. 


Voor ons is SDG 5 zowel een doel als een middel om mensen, organisaties, bedrijven en onderwijs- en kennisinstituten zo te versterken dat gendergelijkheid en vrouwenrechten kunnen floreren internationaal en nationaal. De Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de opvolgers van de millenniumdoelen, moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030.

In 2019 richtten we ons onder andere op de viering van 100 jaar algemeen en vrouwenkiesrecht en het nieuwe verdrag tegen geweld en intimidatie op het werk


Deelnemers SDG 5 Alliantie

WO=MEN Dutch Gender Platform is een ledenplatform waar 50 organisaties en 120 professionals bij zijn aangesloten. Zoals ondere andere Action Aid, Both ENDS, CARE Nederland, Choice for Youth and Sexuality, Cordaid, Defence for Children, Free Press Unlimited, Hivos, ICCO, IUCN, Light for the World, KIT, Mama Cash, Oxfam Novib, PAX, Rainforest Alliance, Rutgers en WECF. Gezamenlijk zetten we ons in voor gelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen, ongeacht seksuele oriëntatie en genderidentiteit. 


De SDG 5 Alliantie bestaat verder uit organisaties waar wij mee samenwerken om gendergelijkheid te realiseren. Dit zijn onder andere WOMEN Inc., Atria, Movisie, Nederlandse Vrouwen Raad, Bureau Clara Wichman en Emancipator. 


Plan van aanpak

  1. Nederland in de top 10 van het Global Gender Gap Report. Global Gender Gap Report is een jaarlijks verslag over de stand van zaken inzake gendergelijkheid in meer dan 150 landen en wordt uitgevoerd door het World Economic Forum. Momenteel staat Nederland op plaats 38!
  2. Samen met onze leden, samenwerkingspartners en organisaties in het bedrijfsleven en onderwijs concrete stappen zetten om gelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen te realiseren zowel internationaal als nationaal.  
lees meer
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.