Wat we doen | SDG 5 | SDG 5-coördinatie

SDG 5-coördinatie

Gendergelijkheid is een recht, geen luxe

WO=MEN Dutch Gender Platform komt namens Nederland op voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes in al hun genderidentiteiten (SDG 5). Want gendergelijkheid is een recht, geen luxe. WO=MEN coördineert de Nederlandse implementatie van dit ontwikkelingsdoel in nationaal en internationaal beleid. 


Voor ons is SDG 5 zowel een doel als een middel om mensen, organisaties, bedrijven en onderwijs- en kennisinstituten zo te versterken dat gendergelijkheid en vrouwenrechten kunnen floreren internationaal en nationaal. De Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de opvolgers van de millenniumdoelen, moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030.


In 2019 richten we ons onder andere op 100 viering van algemeen en vrouwenkiesrecht en het nieuwe verdrag tegen geweld en intimidatie op het werk

MEER WETEN? NEEM CONTACT MET ONS OP>>

lees meer
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.