Wat we doen | Thema | Gelijk = Anders

Gelijk = Anders

Gendergelijkheid en vrouwenrechten staan, nog altijd, wereldwijd onder druk. Daarom lanceren WO=MEN Dutch Gender Platform, WECF, Rutgers, Simavi, ActionAid, Cordaid, WOMEN Inc. en COC in de Gelijk = Anders Campagne. 
 
25 jaar nadat regeringen zich committeerden aan het historische actieplan Beijing Platform voor Actie om gendergelijkheid te bevorderen gaat het de verkeerde kant op. Uitsluiting en discriminatie op basis van sekse, genderidentiteit, achtergrond, klasse, religie, beperking en seksuele oriëntatie zijn helaas nog steeds aan de orde van de dag. Daarbij mobiliseert een wereldwijde conservatieve zich snel en effectief tegen gendergelijkheid en hard bevochten rechten. Wetten en beleid worden in veel landen teruggedraaid. 
 
In een ideale wereld wordt iedereen gelijkwaardig behandeld. Op het werk, thuis en op straat. Iedereen heeft gelijke rechten en kansen. In de realiteit staan gelijke kansen en rechten nog overal onder druk, ook in Nederland. Gelijk = Anders staat voor de kracht van gelijkheid. Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.