Over ons | Visie

Visie

 
 
Om wereldwijde gendergelijkheid en respect voor vrouwenrechten te realiseren vechten we tegen vastgeroeste rolpatronen, racisme en uitsluiting. Samen met onze partners en leden vragen we continu aandacht voor de impact van gendergelijkheid op conflict, klimaat en milieu. Daarnaast bevechten we de kleiner wordende ruimte voor gendergelijkheids- en vrouwenrechtenactivisten. 

We zijn ervan overtuigd dat we de beste resultaten boeken door samen te werken en kennis uit te wisselen. We focussen daarbij op deze drie doelen:
  1. Gendergelijkheid staat wereldwijd onder druk. Wij ondersteunen activisten en organisaties die strijden om meer zeggenschap op maatschappelijk, politiek en financieel terrein. 
  2. Vrouwen en gender non-conforme personen worden vaak uitgebuit. Wij zetten ons in voor een economie die duurzaam en genderrechtvaardig is. 
  3. De rechten van vrouwen, mannen  en andere genderidentiteiten zijn In (post)conflictsituaties vaak niet gelijk. Wij zorgen ervoor dat mensen eerlijk vertegenwoordigd worden en bij kunnen dragen aan wederopbouw. 
LEES MEER OVER ONZE THEORY OF CHANGE>> (ToC)
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.