Over ons | Integriteit

Integriteit

Gedragscode
Als lid van Partos onderschrijven WO=MEN en haar medewerkers de Partos Gedragscode (april 2019) zoals gepubliceerd door Partos. WO=MEN heeft mede op basis van de Partos Gedragscode een eigen Gedragscode WO=MEN (inclusief Protocol ongewenst gedrag met bijbehorende klachtenregeling) opgesteld. 

Integriteit
Extern steunpunt integriteit voor samenwerkingspartners ministerie van Buitenlandse Zaken.
Lees hier verder
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.