Wat we doen | Thema | Duurzame steun voor gendergelijkheid en vrouwenrechten

Duurzame steun voor gendergelijkheid en vrouwenrechten

Nederland heeft zich in 2015 gecommitteerd aan de ‘sustainable development agenda' (SDG agenda) van de Verenigde Naties. Die agenda richt zich op armoedebestrijding, klimaatbescherming en maatschappelijke groei. Eén van de doelen is het bereiken van gendergelijkheid en empowerment voor vrouwen en meisjes wereldwijd: SDG5. WO=MEN lobbyt daarom in Nederland, Europa en VN-niveau.
 
Want als we er echt voor willen zorgen dat gendergelijkheid en vrouwenrechten onderdeel worden van wereldwijd beleid is actie nodig. Complexe vraagstukken rondom ongelijke machtsverdeling en welvaart vragen om gendered beleid. Daarbij spelen factoren als sekse, klasse, etniciteit, religie, seksuele geaardheid, huidskleur, beperking en leeftijd (intersectionaliteit) namelijk altijd een rol.
 
Lobby & Advocacy. 
We lobbyen vanuit het nothing about us without us-principe. Als gendergelijkheids- en vrouwenrechtenactivisten geen toegang hebben tot financiering en maatschappelijke en politieke participatie staat dat transformatie in de weg. Wij ondersteunen activisten en organisaties die strijden om meer zeggenschap op maatschappelijk, politiek en financieel terrein. We zien erop toe dat internationale standaarden gehandhaafd worden.


WO=MEN ontwikkelt en verdiept kennis
Gendergelijkheids- en vrouwenrechtenorganisaties moeten hun werk doen in een snel krimpende maatschappelijke, politieke en financiële ruimte. Dat komt door het wegzakkende gevoel voor urgentie bij medestanders, maar ook door onderdrukking door traditionele politieke, religieuze en gewelddadige regimes. Dat zien we wereldwijd, en ook in Nederland, Europa en de VS. Daarom stellen we onderzoeken en publicaties beschikbaar, schrijven we position papers en organiseren we bijeenkomsten over verschillende vormen van ondersteuning. 
  

WO=MEN initieert en coördineert werkgroepen 

Werkgroep Politieke Lobby
Er wordt nog te vaak uitgegaan van het add women and stirr principe: door ‘iets’ te doen met vrouwenparticipatie verbeteren economische gelijkwaardigheid of vredesprocessen vanzelf. Zo’n versimpeling draagt niet bij aan gendergelijkheid én is zelfs bedreigend voor het draagvlak.

De werkgroep Politieke Lobby zet daarom in op transformative justice: het duurzaam aanpakken van onderliggende oorzaken van onrechtvaardigheid in de wereld. Ongelijke machtsverhoudingen tussen mensen zorgen voor structurele uitsluiting. Ongelijke machtverhoudingen op basis van sekse, klasse, etniciteit, religie, seksuele geaardheid, huidskleur, beperkingen en/of leeftijd. Om gendergelijkheid en vrouwenrechten te verbeteren is een verschuiving van de machtsverhoudingen nodig, waarbij zowel mannen als vrouwen een rol spelen. 


Werkgroep Commission on the Status of Women (CSW)
Elk jaar vergadert de VN over gendergelijkheid en vrouwenrechten tijdens de Commission on the Status of Women (CSW). 
  • WO=MEN coördineert de Nederlandse inbreng vanuit het Maatschappelijk Middenveld: We faciliteren uitwisseling, strategievorming en samenwerking tussen de leden van het CSW platform 
  • We zijn aanspreekpunt van het Nederlandse maatschappelijk middenveld voor, tijdens en na de CSW. 
  • We zijn aanspreekpunt en constructieve gesprekspartner voor de regeringsdelegatie. Dat zijn we in samenwerking met Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, door middel van inhoudelijke analyses en duidelijke aanbevelingen voor beleid én implementatie.
 

lees meer
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.