Actueel | Workshops en Trainingen

Workshops en Trainingen

 
 
WO=MEN strijdt voor goede ondersteuning van vrouwenorganisaties. Wij doen dit door ons lobbywerk, maar ook door het geven van informatie. Hieronder vindt je een overzicht van verschillende workshops en trainingen. Let op: deze pagina is ter informatie. Deze trainingen worden niet beheerd door WO=MEN. 
 
Free online training 
Find here a list of the best, free online humanitarian training in Gender-Based Violence (GBV) and Child Protection.

Scholarships
Scholarships (among others): training on advocacy and policy influencing and training on gender mainstreaming in development.

 
 
University of Groningen - Gratis online cursus Nederlands beschikbaar
 
Nu de toestroom van Oekraïense vluchtelingen naar Nederland steeds groter wordt, wil het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen graag voorzien in de behoefte die onder deze groep kan ontstaan om de Nederlandse taal te leren. Men heeft daarom besloten om de gratis online beginnerscursus ‘Introduction to Dutch’ voorlopig permanent beschikbaar te maken. Dit betekent dat iedereen kan beginnen met de cursus op elk gewenst moment.
 
De cursus duurt drie weken en is bedoeld voor iedereen die Nederlands wil leren. Onderwerpen als zichzelf voorstellen en vertellen over familie, vrienden, werk of studie komen aan de orde en korte films geven een indruk van het wonen en leven in Nederland. Gratis inschrijven kan hier.
 
 

Deze beurs steunt uitmuntende burgerlijke vernieuwers-leiders die samen met hun gemeenschappen werken aan transformationele verandering en een aantal van de meest urgente problemen in de wereld aanpakken. Het programma selecteert 20 rijzende sterren van over de hele wereld voor een niet-residentieel programma van twee jaar, dat bedoeld is om de impact van hun werk te vergroten en een golf van burgerinnovatie op gang te brengen. Het niet-residentiële Obama Fellowship biedt praktische training, middelen en leiderschapsontwikkeling om de Fellows te helpen de impact van hun werk te vergroten. Fellows nemen deel aan vier meerdaagse bijeenkomsten waar ze met elkaar samenwerken, in contact komen met potentiële partners, en gezamenlijk hun werk vooruit helpen. Tijdens het programma maakt elke Fellow een persoonlijk plan om de Fellowship-ervaring te benutten om hun werk naar een hoger niveau te tillen. Meer informatie hier.


The Hague Academy for Local Governance - 14 - 25 November 2022 GENDER RESPONSIVE GOVERNANCE 


Gendergelijkheid is fundamenteel verbonden met duurzame ontwikkeling en wordt wereldwijd aanvaard als een noodzakelijke factor bij de bevordering van de mensenrechten. In de context van het lokale bestuur is gendergelijkheid van cruciaal belang, aangezien vrouwen, mannen en mensen met verschillende genderidentiteiten met verschillende uitdagingen worden geconfronteerd wat betreft volwaardige participatie, vertegenwoordiging en kansen op fatsoenlijk werk. Maatregelen die een billijke toegang tot middelen en basisdiensten waarborgen, zijn noodzakelijk om een inclusief en genderbewust bestuur tot stand te brengen. 


Deze cursus gaat in op de genderdynamiek en richt zich op de verschillende behoeften en prioriteiten van vrouwen, mannen, jonge meisjes en jongens. We bespreken genderbewuste strategieën en instrumenten voor genderanalyse, gendermainstreaming en genderresponsieve budgettering in beleid en programma's op lokaal niveau. Er wordt speciale aandacht besteed aan de betrokkenheid van gemarginaliseerde groepen (d.w.z. vrouwen, jongeren) bij ontwikkelingsinitiatieven. In de cursus wordt ook onderstreept hoe mannen het best kunnen worden betrokken en worden transversale kwesties besproken van de toepassing van een divers genderperspectief (intersectionaliteit), vooral in complexe culturele en religieuze of door conflicten getroffen omgevingen.

Meer informatie hier.

 Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.