Actueel | Fondsen

Fondsen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder vindt je een overzicht van verschillende fondsen en mogelijkheden tot financiering. Let op: deze pagina is ter informatie. De fondsen die hier worden weergegeven worden niet beheerd door WO=MEN. 
 
De Heinrich Boell Foundation Global Unit for Feminism and Gender Democracy - deadline 15 mei 2021
De Heinrich Boell Foundation Global Unit for Feminism and Gender Democracy, met hoofdkantoor in Berlijn, Duitsland, heeft onlangs haar oproep tot aanmelding voor onze wereldwijde feministische pitch geopend. De Global Feminist Pitch geeft acht intersectionele feministen uit het Globale Oosten en Zuiden (Latijns-Amerika, Afrika, Azië, het Midden-Oosten en (Zuid) Oost-Europa) de kans om hun innovatieve projectideeën rond het thema 'Feministische veerkracht en weerstand op sociale media.”
U vindt de oproep tot aanmelding in het Duits en Engels. De uiterste indieningsdeadline is 15 mei 2021 om middernacht CET.
 
WPHF-oproep tot het indienen van voorstellen in Jemen over vrouwen en meisjes en gedwongen ontheemding - deadline 5 juni 2021 
Het Women’s Peace and Humanitarian Fund heeft een oproep tot het indienen van voorstellen gelanceerd in Jemen. WPHF is op zoek naar projecten van lokale vrouwenrechten en door vrouwen geleide maatschappelijke organisaties die de politieke en sociaaleconomische participatie versterken van vrouwen en meisjes die getroffen zijn door gedwongen ontheemding in Jemen. Aanvragers kunnen hun voorstellen in het Engels of Arabisch indienen en de omvang van de beurzen moet als volgt zijn: Programmatische financiering van 30.000 USD tot 200.000 USD om projecten te financieren die programmatische activiteiten uitvoeren die bijdragen aan een versterkt sociaaleconomisch herstel en politieke participatie van ontheemde vrouwen en meisjes.  Institutionele financiering van 2.500 USD tot 30.000 USD om institutionele financiering te verstrekken aan lokale maatschappelijke organisaties die werken met vrouwen en meisjes in gedwongen ontheemding, met als doel de institutionele capaciteit van hun organisaties te versterken. Ga naar de website voor meer informatie over deze oproep. De oproep loopt tot 5 juni 2021.
 
VSBfonds zoekt ideeën tegen discriminatie en vooroordelen - deadline 4 juli
Het idee kan gaan over het tegengaan van allerlei vormen en uitingen van discriminatie, vooroordelen en achterstelling: leeftijd, afkomst, sekse, seksuele voorkeur, religie, functiebeperking en lage sociaal economische status. Of het tegelijk optreden van verschillende vormen en uitingen van discriminatie. Het tegengaan hiervan is een belangrijke stap op weg naar een gelijkwaardige samenleving. Voor informatie en formulier, kijk op de website.
 
Amerikaanse Ambassade Den Haag Public Affairs Section Small Grants Program - Doorlopend 
De Public Affairs afdeling van de Amerikaanse ambassade in Den Haag heeft financiering beschikbaar via het beurzenprogramma van de ambassade. Beurzen zijn bedoeld voor lokale vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, inclusief niet-gouvernementele organisaties en universiteiten. Ze ondersteunen projecten om: te zorgen voor gedeelde verantwoordelijkheid voor internationale veiligheid en om de cohesie van de westerse alliantie te versterken; Versterking van de economische welvaart; Stimulering van energiezekerheid; Verdiep de toewijding aan onze gedeelde waarden. De meeste toegekende subsidies zijn tussen $ 5.000 en $ 25.000. Meer informatie hier op hun website.
 
GWI Hegg Hoffet-fonds - Doorlopend
Het GWI Hegg Hoffet-fonds biedt hulp aan vrouwelijke afgestudeerden en, in speciale gevallen, aan vrouwelijke studenten die ontheemd zijn geraakt als gevolg van oorlog of politieke onrust, natuurrampen of andere ernstige noodsituaties. Beurzen voor korte termijn aan individuele vrouwelijke afgestudeerden, en in speciale gevallen vrouwelijke studenten, worden aangeboden voor herhalingscursussen voor herintreding in het beroepenveld van de kandidaat, omscholingscursussen als de kandidaat niet in staat is om haar vorige beroep uit te oefenen, cursussen voor integratie in het het nieuwe land en de cursussen die nodig zijn om de vereiste nationale examens in het nieuwe land te halen. Meer informatie op de website.
 
Urgent Action Fund - Doorlopend
Met de Rapid Response Grants van het Urgent Action Fund wordt de veerkracht van mensenrechten- en genderrechtvaardigheidsbewegingen ondersteund door de veiligheids- en belangenbehartigingsinterventies van activisten te ondersteunen wanneer een snelle reactie nodig is. In het bijzonder bieden Rapid Response Grants snelle, flexibele financiering om te reageren op veiligheidsbedreigingen of onverwachte belangenbehartigingskansen van vrouwen, transgenders of gender-niet-conforme activisten en mensenrechtenverdedigers. Meer informatie op de website.
 

Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.