Actueel | Fondsen

Fondsen

  
 
 
WO=MEN strijdt voor goede financiering. Wij doen dit door ons lobbywerk, maar ook door het geven van informatie. Hieronder vindt je een overzicht van verschillende fondsen en mogelijkheden tot financiering. Let op: deze pagina is ter informatie. De fondsen die hier worden weergegeven worden niet beheerd door WO=MEN. 
 

Het Resilience Fund for Women in Global Value Chains verwelkomt aanvragen van in aanmerking komende organisaties in India en Bangladesh. Het Fonds zal prioriteit geven aan door vrouwen geleide, gemeenschapsgerichte organisaties die werken aan de belangrijkste thematische gebieden van het Fonds, gendergerelateerd geweld en/of seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Er zal prioriteit worden gegeven aan vrouwenfondsen en door vrouwen geleide gemeenschapsorganisaties die werken aan de belangrijkste thematische gebieden van het Resilience Fund, namelijk gendergerelateerd geweld en/of seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in India en Bangladesh. Non-profitorganisaties met een jaarlijks budget van ten minste $ 25.000 kunnen een subsidie ​​van twee jaar aanvragen. Begrotingscijfers van 2019, 2020 of 2021 zullen worden gebruikt als basis voor het bepalen van de subsidiabiliteit. Hier aanvragen

Women’s Peace and Humanitarian Fund - aanvraag tot 9 September 
Oproep tot het indienen van voorstellen in Liberia om inclusieve en genderbewuste humanitaire actie te versterken en de zinvolle deelname van vrouwen aan vredesopbouw en economisch herstel te vergroten.
 
WPHF wil gekwalificeerde lokale organisaties en projecten financieren die worden geleid door en samenwerken met vrouwen en meisjes in Liberia die een grote impact hebben, innovatief zijn en rechtstreeks bijdragen aan de volgende doelstellingen:
  • versterking van inclusieve en genderbewuste humanitaire en crisisrespons
  • de participatie en het leiderschap van vrouwen in vredesopbouw en sociaal-economisch herstel verbeteren
Deze Call for Proposals maakt financiering beschikbaar voor lokale maatschappelijke organisaties in Liberia via programmatische financiering van 30.000 USD tot 200.000 USD. Aanvragers moeten EEN van de volgende twee thematische gebieden selecteren en duidelijk aangeven op welk thematisch gebied ze solliciteren:
  • Thematisch gebied 1: Verbetering van inclusieve en genderresponsieve humanitaire/crisisplanning, kaders en programmering (in overeenstemming met WPHF Impact Area 3: Humanitaire en crisisrespons) OF
  • Thematisch gebied 2: Verbetering van sociaal-economisch herstel en politieke participatie van vrouwen en meisjes in vredesopbouwcontexten (in lijn met WPHF-impact Gebied 6: Herstel en vredesopbouw).
Op 20 augustus 2021 om 11.00 uur (Liberiaanse tijd) wordt een informatiesessie gehouden. Mail naar nathan.birch@unwomen.org voor registratie. Meer informatie en aanvraag hier.

Women’s Peace and Humanitarian Fund - Korte termijnsubsidies - doorlopend
De Short-Term Grants-stroom is een kans voor maatschappelijke organisaties om urgente projecten uit te voeren die verschillende belemmeringen voor de zinvolle deelname van vrouwen aan een formeel vredesproces of de uitvoering van een vredesakkoord aanpakken. Subsidies worden toegekend tot 100.000 USD voor een maximale periode van 6 maanden, en de stroom staat open voor alle ODA-in aanmerking komende landen waar formele vredesprocessen of de uitvoering van vredesakkoorden plaatsvinden. De subsidies zullen worden uitgevoerd met de steun van 4 INGO-partners, wiens technische expertise en wereldwijde reikwijdte de impact van de RRW zullen versterken: Conciliation Resources, Cordaid, Netherlands Institute for Multiparty Diplomacy (NIMD) en de Women's International League for Peace and Freedom (WILPF). Er is geen deadline voor aanvragen. De RRW is vraaggestuurd en accepteert indieningen op voortschrijdende basis.
 
WPHF streeft er met name naar om deze kans te verspreiden in de lijst van doellanden die hieronder worden vermeld, waar de RRW maatschappelijke organisaties een kans kan bieden om hun dringende en strategische initiatieven voor een zinvolle participatie van vrouwen te implementeren.
 
Global Fund for Women - doorlopend
Bent u benieuwd naar onze aanvraagprocedure voor subsidies? Het Global Fund for Women ondersteunt bewegingen voor genderrechtvaardigheid en financiert feministische, grassroots-initiatieven en organisaties. Bekijk zorgvuldig het aanvraagproces, de criteria en prioriteiten hier. Als #FeministFunder streeft het Fonds ernaar om transparant te zijn over zijn proces, om ervoor te zorgen dat vrouwenfondsen meer en betere financiering bieden, en om mensen aan de juiste financiering te koppelen. Meer middelen voor fondsenwerving vermeld hier
 
Haëlla fonds met lef - doorlopend
Droomt u, net als wij, van een betere wereld? Een wereld waar iedereen recht heeft op kansen op een goed bestaan. Een vredelievende wereld waarin respect is voor elkaar, voor elkaars geloof en achtergrond en waarin we zorgen voor kwetsbare mensen en ons milieu. En heeft u een concreet plan om daar een steentje aan bij te dragen en hulp nodig om uw project te realiseren?
Dan kunt u een bedrag tot maximaal 2.500 euro aanvragen bij de Haëlla Stichting, op een totale begroting van maximaal 50.000 euro. U kunt alléén digitaal via deze website aanvragen. 

Het Actie Fonds - doorlopend
Wil je met een actie snel aandacht vragen voor een urgente kwestie? Of reageren op onverwachte politieke of maatschappelijke ontwikkelingen? Moet je actie onmiddellijk georganiseerd worden en kon je daarom niet eerder een aanvraag indienen? In dat geval kunnen we je aanvraag als spoedaanvraag behandelen. Met een spoedaanvraag is het mogelijk tot maximaal 250 euro aan te vragen. Het besluit over je projectvoorstel wordt binnen enkele dagen genomen. Let op: deze optie is specifiek bedoeld voor onvoorziene situaties, niet voor last minute financiering van acties die al voorbereid zijn. Aanvragen op de website.
 
Amerikaanse Ambassade Den Haag Public Affairs Section Small Grants Program - doorlopend 
De Public Affairs afdeling van de Amerikaanse ambassade in Den Haag heeft financiering beschikbaar via het beurzenprogramma van de ambassade. Beurzen zijn bedoeld voor lokale vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, inclusief niet-gouvernementele organisaties en universiteiten. Ze ondersteunen projecten om: te zorgen voor gedeelde verantwoordelijkheid voor internationale veiligheid en om de cohesie van de westerse alliantie te versterken; Versterking van de economische welvaart; Stimulering van energiezekerheid; Verdiep de toewijding aan onze gedeelde waarden. De meeste toegekende subsidies zijn tussen $ 5.000 en $ 25.000. Meer informatie hier op hun website.
 
GWI Hegg Hoffet-fonds - doorlopend
Het GWI Hegg Hoffet-fonds biedt hulp aan vrouwelijke afgestudeerden en, in speciale gevallen, aan vrouwelijke studenten die ontheemd zijn geraakt als gevolg van oorlog of politieke onrust, natuurrampen of andere ernstige noodsituaties. Beurzen voor korte termijn aan individuele vrouwelijke afgestudeerden, en in speciale gevallen vrouwelijke studenten, worden aangeboden voor herhalingscursussen voor herintreding in het beroepenveld van de kandidaat, omscholingscursussen als de kandidaat niet in staat is om haar vorige beroep uit te oefenen, cursussen voor integratie in het het nieuwe land en de cursussen die nodig zijn om de vereiste nationale examens in het nieuwe land te halen. Meer informatie op de website.
 
Urgent Action Fund - doorlopend
Met de Rapid Response Grants van het Urgent Action Fund wordt de veerkracht van mensenrechten- en genderrechtvaardigheidsbewegingen ondersteund door de veiligheids- en belangenbehartigingsinterventies van activisten te ondersteunen wanneer een snelle reactie nodig is. In het bijzonder bieden Rapid Response Grants snelle, flexibele financiering om te reageren op veiligheidsbedreigingen of onverwachte belangenbehartigingskansen van vrouwen, transgenders of gender-niet-conforme activisten en mensenrechtenverdedigers. Meer informatie op de website.
 
L'Oréal Fund for Women - loopt tot 2023
L’Oréal, dat zich al lang inzet voor de ondersteuning van vrouwenrechten, lanceerde in mei 2020 een liefdadigheidsfonds van 50 miljoen euro om organisaties op dit terrein en lokale liefdadigheidsinstellingen te steunen bij hun inspanningen om vrouwen uit de armoede te helpen; vrouwen te helpen sociale en professionele integratie te bereiken; noodhulp te verlenen aan vrouwelijke vluchtelingen; noodhulp te verlenen aan gehandicapte vrouwen; huiselijk / seksueel geweld tegen vrouwen te voorkomen en overlevenden te ondersteunen; obstakels voor de toegang van vrouwen en meisjes tot onderwijs weg te nemen. Aanvragen voor het L'Oréal Fund for Women worden opengehouden tot 2023 en worden doorlopend geaccepteerd. Lokale liefdadigheidsinstellingen en lokale organisaties die zich inzetten om zeer kwetsbare vrouwen te ondersteunen, komen in aanmerking. Meer informatie op de website.
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.