Over ons | Wat heeft WO=MEN bereikt

Wat heeft WO=MEN bereikt

We werken constant aan een genderrechtvaardige wereld waarin vrouwen en meisjes dezelfde rechten hebben als mannen en jongens. Hier is een internationale systeemverandering voor nodig. Burgers, (religieuze) leiders, overheden én het bedrijfsleven dragen hier verantwoordelijkheid voor. 

Belangrijkste resultaten uit 2019
 
 • We hebben bijgedragen dat de input van vrouwenrechten- en gendergelijkheidsactivisten is meegenomen bij de ontwikkeling van subsidiekanalen en het SDG 5 Fonds. Door krimpende ruimte van financiering van vrouwenrechten en gendergelijksorganisaties wereldwijd krijgen zij nu de mogelijkheid tot directe financiering.
 • We hebben bijgedragen aan een verhoogde en verlengde financiering voor Women, Peace and Security programma’s van 16 miljoen naar 50 miljoen. Dit maakt het mogelijk dat vrouwenactivisten directe financiering krijgen om betrokken te blijven bij de vredesprocessen in hun land en hun communities.
 • We hebben bijgedragen om de stem van het maatschappelijk middenveld te laten horen bij de onderhandelingen tijdens de CSW 63 met onder andere als uitkomst dat ‘human rights-based approach’ is versterkt. Door de enorme backlash vanuit traditionele staten is de stem vanuit het maatschappelijk middenveld belangrijk om de rechten van Beijing declaratie hoog te behouden.
 • We hebben bijgedragen aan het leggen van een stevige basis voor de ontwikkeling van NAP-IV met een expliciete nationale dimensie of pijler. 
 • We publiceerden, samen met diverse partners, de publicaties over Gender en IMVO en Gender en Handel. Deze publicaties dragen bij aan de bewustwording om Gender goed te verankeren en mee te nemen in ons handelsbeleid.
 • We hebben ingezet op vernieuwende SDG5 bewustwording instrumenten met de SDG 5 belevingskamer en de @ SDG5 Gender Fact game om te laten ervaren wat gendergelijkheid betekent in de dagelijkse praktijk.
 • We hebben jonge vrouwen activisten en politici in Marokko getraind in het kader van het Internationale Gender Meerpartijen initiatief om actief deel te nemen in de lokale en nationale politiek.
 • In onze communicatie laten we steeds beter de onderliggende mechanismen van uitsluiting en macht zien. We hebben bijgedragen aan goede artikelen in diverse kranten en tijdschriften en op tv. We hebben zelfs bijgedragen, met het communicatieteam van de Women’s Rights Caucus in New York, aan het opzetten van een Twitterstorm onder de hashtag #FeministVision tijdens de CSW 63. Hiermee waren we enige tijd trending in de Verenigde Staten. 
In ons JAARVERSLAG 2019 lees je uitgebreid hoe we verschillende stakeholders samenbrengen en werken aan het behalen van de resultaten: 
 1. De nationale en internationale standaarden, wetten, beleid en uitvoering voor gendergelijkheid en vrouwenrechten zijn inclusief en duurzaam;
 2. Individuen en groepen hebben een inclusief en positief beeld over gendergelijkheid en vrouwenrechten;
 3. Een sterk en actief maatschappelijk middenveld speelt een cruciale rol in transformatie van (machts)relaties op het gebied van gendergelijkheid;
 4. Publieke en private instituties promoten, faciliteren en respecteren gelijkwaardige participatie en vrouwenrechten.
LEES OOK ONS MEERJARENPLAN 2018-2022>>

Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.