Actueel | Blog

terug

Achter de Schermen bij de ALV van WO=MEN

22-11-2021
De algemene ledenvergadering is een belangrijk onderdeel van ledenorganisaties en zo dus ook bij WO=MEN. Als student-lid nam ik een kijkje achter de schermen en zag hoe de ALV ‘Klimaatverandering, Conflict en Gender’ tot stand kwam vanuit een knusse studio in het Museon in Den Haag.
 
 
 
 
 
Door Nieves Blaauw
 
 
Mijn enige ervaring met een ALV was die van mijn voormalige studievereniging en die herinner ik mij als lang, eenzijdig en taai om doorheen te komen. De ALV van WO=MEN was precies het tegenovergestelde en juist heel interessant, dynamisch, leerzaam en interactief. Hoewel dat laatste wat gecompliceerder was door de online setting in verband met de COVID-19 maatregelen. 

Voordat de ALV begon, was er een briefing waar duidelijk werd dat alles tot in de puntjes uitgewerkt en geregeld was om deze bijeenkomst tot een succes te maken. De medewerkers van WO=MEN secretariaat wilden hun leden zo goed mogelijk te woord staan om het belangrijke aandeel dat de leden hebben te benadrukken. Het eerste deel was daarom specifiek bedoeld voor de leden. 
 
 
Om te beginnen, besteedde WO=MEN Directeur Laila Ait Baali aandacht aan het afscheid van Ans Laven, de komst van Stephany Ackson als haar vervanging en de nieuwe programma manager Gender en Duurzame Economie Dewi Keppy. Zo zijn de leden weer op de hoogte van het huidige WO=MEN team. Vervolgens werd het jaarplan besproken en vertelden de programmamanagers over hun hoogtepunten van het afgelopen halfjaar en hun doelen voor 2022. 

Er werd een vraag behandeld over de veiligheid van de medewerkers van WO=MEN, met name in verband met het steeds onaangenamere online klimaat. Solidair zijn, samen een front vormen en een zerotolerancebeleid wat betreft intimidatie zijn manieren om hier mee om te gaan, aldus Laila. In een samenleving waar alles in toenemende mate online wordt gedaan, is het nog belangrijker om goed om te gaan met de veiligheid en mentale gezondheid van iedereen die zich inzet voor maatschappelijke vraagstukken. De online omgeving heeft echter niet alleen maar donkere kanten, want zoals de programmamanagers opmerkten, brengt het ook kansen om op andere manieren deel te nemen aan bijeenkomsten. Bijvoorbeeld mensen met een fysieke beperking of mensen die bijvoorbeeld geen visum kunnen krijgen. Diversiteit & inclusie wordt op deze manier bevorderd en dit was een mooie boodschap om het algemene deel voor de leden mee af te sluiten. 

Hierna werd er even gepauzeerd en kon iedereen zich voorbereiden op het volgende deel van de ALV. Allemaal keken we uit naar de paneldiscussie over ‘Klimaatverandering, Conflict en Gender: waarom deze agenda’s niet los van elkaar staan’. De panelleden waren één voor één binnengekomen en maakten zich klaar in de studio. Laila begeleidde de discussie en de rest van het WO=MEN team zat met notitieblok in de aanslag om mee te schrijven en updates op Twitter te plaatsen. Even voelde ik me ook onderdeel van het WO=MEN team en net als de anderen schreef ik uitvoerig mee en ging ik helemaal op in het gesprek. 
 
 
De paneldiscussie werd afgetrapt met een introductie door Hannah Bond (Deputy Director ActionAid UK). Ze vertelde meer over haar recentelijk gepubliceerde onderzoek op het gebied van de band tussen gender, klimaat en conflict. Ze besprak vijf kerngebieden in haar onderzoek en de daaropvolgende aanbevelingen. Die laatsten waren gefocust op onder meer het betrekken van meisjes, jonge vrouwen en inheemse groepen bij het beleidsvormingsproces en het ondersteunen van lokale netwerken en organisaties om zo de macht van het bedrijfsleven in te perken en actieplannen te creëren. 

Tijdens de daarop volgende paneldiscussie werd de aandacht als eerste gelegd op het belang om ons te concentreren op de samenhang tussen gender, klimaat en conflict. Erkenning van deze connectie is belangrijk, om te achterhalen wie er precies worden beïnvloed en om het gedrag van mensen te kunnen veranderen. Door met verschillende lenzen te kijken, worden grotere groepen mensen bereikt en kunnen verschillende socio-economische problemen tegelijkertijd aangepakt worden, aldus Aniek Moonen van de Jonge Klimaatbeweging. Daniëlle Hirsch, directeur van BothEnds bouwde hierop voort door uit te lichten dat door het accent op de verbinding tussen gender, klimaat en conflict te leggen, een eenzijdige aanpak voorkomen kan worden en alle betrokken partijen kunnen meedenken. 
 
 
Hoe zorgen deze organisaties ervoor dat ze niet zelf onderdeel worden van het probleem? Amr Abdo Mohamed van Oxfam Novib benadrukte het belang van lokale input en praktische aanbevelingen die ook daadwerkelijk geïmplementeerd kunnen worden. Dit relateert ook aan het betrekken van inheemse epistemologie bij ontwikkelingswerk. Erika Sales van Mama Cash benoemde de focus op decentralisatie om er zo voor te zorgen dat financiering ook echt bij lokale initiatieven terecht komt. Het onderwerp COP26 kwam ook voorbij en om toekomstige COPs succesvoller te maken, onderstreepte Aniek de noodzaak om meer lokale, inheemse partijen en vooral ook jongeren erbij te betrekken. 

Om het gesprek wat persoonlijker te maken, vroeg Laila aan alle panelleden wat zij zouden doen mochten ze de toekomstige minister-president van Nederland worden. De ideeën die naar voren kwamen, toonden de passie van de panelleden voor dit onderwerp duidelijk aan. Bijvoorbeeld de wens van Aniek, voor een landelijk adviescomité op klimaatverandering, met expertise op o.a. klimaat en milieu, gendergelijkheid maar ook sociologie. Ook de coronacrisis werd besproken en Hannah Bond benadrukte de nadelige gevolgen voor gendergelijkheid, klimaat en conflict. Er zal nog meer werk door Ngo’s moeten worden verricht. Wat kunnen Ngo’s zelf bijdragen om deze uitdagingen aan te gaan, naast het werk dat beleidsmakers en donors al verrichten? Het belang van werken uit verschillende perspectieven werd herhaald. Hier komt bij dat we ook onszelf en elkaar moeten blijven uitdagen om verschillende situaties onafhankelijk te bekijken om zo tot passende oplossingen te komen. Daniëlle voegde hieraan toe dat het belangrijk is voor Ngo’s om macht tegen te gaan en uit te dagen en er zo voor te zorgen dat overheden tot actie overgaan. 

 
Na al deze verschillende onderwerpen is een ding duidelijk: het blijft een doorlopend proces om het belang van de nexus tussen gender, klimaat en conflict aan te kaarten. Oplossingen voor de problemen op deze gebieden kunnen uit alle hoeken komen, maar het is cruciaal dat we samenwerken vanuit verschillende vakgebieden om tot nieuwe inzichten te kunnen komen. 

De ALV werd afgesloten met een tentoonstelling met de verhalen van vrouwen en de manieren waarop zij omgaan met klimaatverandering. De leden kregen verschillende foto’s te zien, terwijl Marina de Paiva van het Mercycorps meer vertelde over de totstandkoming van de tentoonstelling en informatie gaf over de foto’s. 

Na Laila’s dankwoord aan de panelleden en de leden van WO=MEN, haalt het team opgelucht adem. De ALV zit erop en ondanks de coronamaatregelen, is het gelukt om het tot een succes te brengen. WO=MEN is echt een organisatie voor en door leden. Het is dan ook, ondanks dat dit online format geslaagd is, te hopen dat de volgende ALV dit voorjaar een gelegenheid zal zijn om mensen echt te ontmoeten.  
 
Over de schrijver:
Ik ben Nieves Blaauw, studente International Studies met een focus op gender & sexuality, en sinds juli 2021 lid van WO=MEN. Ik ben geïnteresseerd in het belang van gendergelijkheid en vrouwenrechten op alle gebieden in de samenleving en ik vind het erg belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn. Vandaar dat ik ook lid ben geworden van WO=MEN om mijn kennis te verbreden omtrent deze onderwerpen. Zo kreeg ik de kans om de ALV van WO=MEN dichtbij mee te maken, veel te leren en een blog te schrijven over deze middag.”

terug
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.