Actueel | Blog

terug

De allereerste Rupununi Indigenous Women's Conference in Guyana (Deel 4.2)

23-06-2020
Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen zijn fundamentele mensenrechten en voorwaarden voor het behalen van wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen. Deze 4-delige blogserie gaat in op gendergelijkheid en empowerment van vrouwen binnen duurzaam ecosysteembeheer. Deel 1 belicht vier voordelen van het effectief en gelijk betrekken van mannen en vrouwen bij duurzaam ecoysteembeheer. Deel 2  gaat in op de barrières die gendergelijkheid in de weg staan. De serie zoomt ook in op oplossingen: deel 3 presenteert de belangrijkste tools en strategieën en deel 4 geeft voorbeelden van interventies voor het verbeteren van gendergelijkheid in duurzaam ecosysteembeheer.
 
Aanpak van kwesties van gender en sociale inclusie in duurzaam ecosysteembeheer in Guyana (Deel 4.2)
 
Blog door Frederique Holle of IUCN

WWF-Guianas, North Rupununi District Development Board (NRDDB) en South Central Peoples Development Association (SCPDA zijn lokale partnerorganisaties in het programma Shared Resources, Joint Solutions (SRJS), een strategisch partnerschap tussen IUCN NL, WWF NL en het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken Deze blog richt zich op het empoweren van inheemse gemeenschappen om ervoor te zorgen dat gender grondig wordt geïntegreerd in duurzaam ecosysteembeheer.
 
Een genderbeleid ontwikkelen
'Een belangrijk aspect van ons werk is capaciteitsopbouw van lokale en nationale partners', zegt Preeya Rampersaud, programmacoördinator bij WWF-Guianas. 'We hebben ons gericht op het creëren van ruimte voor een grotere deelname aan besluitvormingsprocessen voor beheer van natuurlijke hulpbronnen en milieubeheer.'
 
Mevr. Immaculata Casimero van de South Rupununi District Council (SRDC) merkte op dat deze trainingen voor capaciteitsopbouw, waaronder een over lobby- en pleitbezorgingsvaardigheden en een andere over gender, haar en andere deelnemers tot actie hebben geïnspireerd. ‘Vanuit de gendertraining heeft de SRDC een genderbeleid ontwikkeld. Sindsdien zie ik meer vrouwen betrokken worden bij het besluitvormingsproces en hebben we meer kansen om onze stem te laten horen.'
 
Gezamenlijk ontwikkeld door de SRDC en de South Central Peoples Development Association (SCPDA), was het genderbeleid het eerste voor elke organisatie van inheemse volkeren in Guyana. Zoals Rampersaud uitlegt: 'Voor een kleine, op de gemeenschap gebaseerde inheemse organisatie is dit genderbeleid een waardevolle mijlpaal.'
 

Eerste inheemse vrouwenconferentie ooit
Een andere belangrijke mijlpaal in de betrokkenheid van lokale belanghebbenden in Guyana was de allereerste Rupununi Indigenous Women's Conference in januari 2020. De conferentie werd georganiseerd door de SCPDA en de North Rupununi District Development Board (NRDDB), met steun van WWF-Guianas, IUCN en Conservation International Guyana.
 
'De conferentie beantwoordde aan een behoefte die werd vastgesteld door inheemse vrouwen die betrokken zijn bij SRJS om de mogelijkheden voor leiderschap bij besluitvorming over het milieu te versterken en capaciteit en vaardigheden op te bouwen met betrekking tot belangenbehartiging en spreken in het openbaar', zegt Rampersaud.
 
Meer dan zeventig inheemse vrouwen namen deel aan de conferentie. Mevrouw Jackie Allicock, senior raadslid voor Surama Village en voorzitter van NRDDB, verklaarde: 'Ik waardeer de opkomst voor de conferentie enorm. Ik heb de belangstelling gezien van vrouwen in de verschillende gemeenschappen en organisaties die hier vertegenwoordigd zijn. Deze conferentie was een goede start voor ons als vrouwen, aangezien we empowered worden. Ik zou graag zien dat vrouwen deze kansen die op ons afkomen aangrijpen en niet meer loslaten.'
 
Gemeenschappelijke weg voorwaarts
De conferentie werd afgesloten met deelnemers die de Bina Hill-verklaring ontwikkelden, waarin de ervaringen en lessen van de conferentie worden besproken, de stemmen van inheemse vrouwen in de Rupununi worden versterkt en een oproep tot actie wordt gedaan aan dorpsleiders, regionale autoriteiten en beleidsmakers over wat zij moeten doen om inheemse vrouwen te steunen en op te komen voor milieubescherming. Met deze verklaring zetten de vrouwen zich in voor een gemeenschappelijk pad voorwaarts om de betrokkenheid en het leiderschap te versterken bij het tot stand brengen van een groene toekomst voor de gemeenschappen en inheemse vrouwen in de Rupununi.

 
Picture by A.E. Boyer
 

terug
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.