Actueel | Blog

terug

Onze nieuwe Projectleider Klimaat Eva Lia Colombo stelt zich voor

28-02-2023
Van duizenden personen die de straten blokkeerden in de Argentijnse grote steden voor de beëindiging van het geweld tegen vrouwen en meisjes en voor het legaliseren van abortus, tot succesvolle blokkades van grootschalige extractivistische projecten in het binnenland: ik heb de afgelopen jaren ontzettend veel geleerd over de kracht van sociale bewegingen. Ik kijk er naar uit om deze ervaring de komende tijd voor WO=MEN in te zetten als Projectleider Klimaat. En binnenkort zal ik me in Amsterdam tijdens de Feminist March samen met tientallen anderen sterk maken voor het bevorderen van gendergelijkheid en in het bijzonder klimaatrechtvaardigheid. Ik hoop jullie daar te zien!

Introductie: van Argentinië naar Den Haag! 

In een context van toenemend feministisch verzet en verschillende grote milieuacties in Argentinië, heb ik mij de afgelopen jaren hard gemaakt voor gerechtigheid omtrent de grote gevolgen van industriële landbouw en het promoten van agroecologie. Ook werkte ik als projectleider bij NGO CISCSA aan "de feministische stad”, een stad waarin iedereen vrijheid en toegang heeft tot de kansen en middelen, ongeacht geslacht, geaardheid, ras, klasse en fysieke bekwaamheid. Geweld tegen vrouwen en meisjes in openbare ruimte en de impact van ongelijke zorgtakenverdeling stonden hoog op de agenda. Tijdens mijn inspirerende tijd in Argentinië maakte ik mee hoe het werk van sociale bewegingen uitmondde in grote overwinningen, zoals het legaliseren van abortus en het stil leggen van de bouw van een milieuvervuilende fabriek van multinational Monsanto.  

 
Feministische kijk op klimaatrechtvaardigheid  

Met deze ervaringen op zak, neem ik nu de stap om me als Projectleider Klimaat bij WO=MEN te richten op wereldwijde klimaatverandering, de afname in biodiversiteit en voortdurende genderongelijkheid - thema’s die intrinsiek verbonden aan elkaar zijn. Het is zorgwekkend hoe traditionele genderrollen, stereotypes en discriminatie bijdragen aan een disproportioneel effect van deze crises op vrouwen en meisjes. Statistieken onderstrepen deze harde realiteit: 80% van de mensen die ontheemd is door klimaatverandering is vrouw, daarnaast maken vrouwen en kinderen 14 keer meer kans dan mannen om te sterven tijdens een klimaatramp en is maar 26,8% van de nationale klimaat- of milieuministers in de Europese Unie vrouw.  

Samen met onze leden, stelt WO=MEN dat vrouwen een belangrijke rol spelen bij verschillende activiteiten en acties die biodiversiteit en aanpassingen van klimaatverandering ondersteunen, zoals bodem- en waterbeheer en bebossing. Ook zijn vrouwen pioniers in duurzame energie, water, bos-, en landbouw en de leiders in het verzet tegen fossiele projecten en de aantasting van ecosystemen. Het is daarom belangrijk dat juist zij deelnemen aan de tafels waar beleid wordt gemaakt en de politieke besluiten genomen worden omtrent deze thema’s.   

Tot slot: sluit je aan bij de Feminist March 5 maart!  

Ik kijk er naar uit de komende tijd samen met de leden van WO=MEN mee te denken over nieuwe perspectieven en oplossingen met betrekking tot een genderspecifieke aanpak in klimaatverandering. Mijn ervaringen in Argentinië laten onder andere inzien dat gezamenlijke acties en demonstraties een belangrijk middel zijn om bij te dragen aan grote maatschappelijke uitdagingen. Ik nodig jullie dan ook graag uit om 5 maart deel te nemen aan het blok "Feministen voor Klimaatrechtvaardigheid” tijdens de Feminist March en samen een sterk feministisch geluid te geven aan gendergelijkheid en klimaat.   

Meer weten over het werk van WO=MEN op gendergelijkheid en klimaat?  

Lees meer op onze kennisbank of stuur ons een bericht.   

Contact 

E-mail: e.colombo@wo-men.nl 
terug
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.