Actueel | Blog

terug

Oud-directeur Edith van der Spruit neemt afscheid

17-04-2020
Na bijna 4 jaar ga ik weg bij WO=MEN en met pensioen. Ik neem afstand in een tijd waarin iedereen zijn weg moet hervinden. Na veel omzwervingen vond ik in Nederland bij WO=MEN opnieuw mijn plek. Ik dank de leden en partners voor de samenwerking en vertrouwen. Vooral ook dank ik mijn team, dat buffelt en altijd maar doorgaat voor de goede zaak en waarmee ik zo kon lachen. Heel trots dat de nieuwe directeur Laila het zo voortvarend oppakt en uit dit team voortkomt. Zo blijft de continuïteit voor ons allen gewaarborgd. Dank ook voor het vertrouwen en steun van alle leden van de Raad van Toezicht.
 
 WO=MEN werkt aan gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten wereldwijd en gelijke macht op
alle niveaus. In al mijn omzwervingen zie ik dit als belangrijke fundamenten om aan te werken.
WO=MEN staat ook voor de waarden die ik belangrijk vind, mondiale solidariteit, professionaliteit,
transparantie en creativiteit. Nu we elkaar niet in levende lijve zien en niet echt contact hebben, vraagt dit veel van onze creativiteit. Afstand doen en afstand nemen, de vanzelfsprekendheid voorbij. Mensen verliezen hun baan en zijn onzeker over de toekomst. En dat betekent ook dat dit het moment kan zijn waarin we, als maatschappij, de dingen anders gaan doen die eerder niet mogelijk waren.

We zien nu al dat veel mensen nadenken over een andere toekomst, een circulaire economie die niet
alleen maar gericht is op het verhogen van het BNP per hoofd van de bevolking, maar ook de
herwaardering van mensen die werken in vitale beroepen, sociale contracten, een oproep tot
wapenstilstand in veel conflictgebieden en aandacht voor de toename van huiselijke geweld. We zijn
verantwoordelijk voor het geheel, niet alleen voor onszelf.

Dit is ook het moment om gendergelijkheid en respect van vrouwenrechten als uitgangspunt te
nemen van ons denken over de toekomst. Dat dit niet meer wordt gezien als iets wat als laatste punt
ook nog meegenomen wordt in nieuwe plannen en reconstructies. Dit kunnen we nu samen doen.
Geef ruimte aan het leven en elkaar. Ik wens jullie allen veel succes in deze opgave.

Zoek niet langer hier
Ik ben allang weer verder
Met wind en regens


Edith van der Spruit
edithvanderspruit@gmail.com
Aarlanderveen, 16 april 2020
lees meer
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.