Actueel | Blog

terug

Terugblik op De Feministische Europese Verkiezingen Bingo

05-06-2024
We kijken terug op een geslaagde, gezellige en informerende Feministische Europese Verkiezingen Bingo! We hebben niet alleen getallen gedraaid en weggestreept, maar hebben in groepjes geleid door kandidaten voor het Europees Parlement (EP) van verschillende politieke partijen tegen elkaar gestreden. De opdrachten varieerden van groepsopdrachten zodat we allemaal goed voorbereid in het stemhokje staan op 6 juni, tot specifieke vragen aan de EP-kandidaten om meer te weten komen over hen en hun doelen. 
 
Deze kandidaten waren: 
= Ingeborg ter Laak (CDA, nummer 2) verbreedt na een aantal jaar als raadslid en wethouder voor de stad Zoetermeer haar werkterrein naar Europees niveau. Op de tweede positie van de CDA-kieslijst wil Ingeborg zich inzetten voor een sterk, solidair en rechtvaardig Europa. Ook zet ze zich in om de genderkloof te verkleinen, zo heeft ze Genderforce geïntroduceerd binnen de Nederlandse krijgsmacht, waarmee ze het belang van gelijke kansen binnen defensieorganisaties benadrukt. Als EP-kandidaat ligt haar focus op veiligheid, zekerheid, duurzame mobiliteit en gelijke kansen.  

 = Sacha Muller (Volt, nummer 4) is actief in het internationale bedrijfsleven als strateeg op het vlak van digitalisering, innovatie en duurzame technologie. Met deze ervaring wil Sacha zich inzetten voor een sterke, vernieuwende en rechtvaardige Europese economie. In haar werk ziet ze dat de EU innovatie stimuleert, maar ook barrières opwerpt. Daarom wil ze zich in het Europees Parlement hard maken voor investeringen in innovatieve Europese start-ups and scale-ups en een aantrekkelijker ondernemingsklimaat. 
 
= Lara Wolters (GroenLinks/PvdA, nummer 7) is sinds 2019 lid van het Europees Parlement voor de PvdA waarin ze de strijd is aangegaan voor een Europese wet die bedrijven dwingt om wereldwijd op een verantwoorde manier zaken te doen. Lara wil een roder en groener Europa, dat groeiende gelijkheid harder aanpakt, dat fatsoenlijke werkomstandigheden garandeert en een economie heeft waar iedereen wat aan heeft. Ze streeft voor een Europa waar we trots op kunnen zijn, omdat het staat voor rechtvaardigheid, solidariteit en houvast in tijden van onzekerheid.  
 
= Catarina Vieira (GroenLinks/PvdA, nummer 10) maakt sinds 2022 deel uit van de GroenLinks-delegatie bij de European Green Party. Ze weet uit eigen ervaring dat de dagelijkse realiteit van verschillende inwoners van Europa sterk verschilt. Caterina heeft zich de afgelopen jaren vanuit maatschappelijke organisaties hard gemaakt voor stevige Europese wetgeving voor milieuvriendelijk en verantwoord ondernemen. Ze gelooft dat we alleen samen onze gemeenschappelijke uitdagingen kunnen aanpakken, van klimaatverandering tot bedreiging van de vrede. 
 
Fenna Feenstra (SP, nummer 2) is in het dagelijks leven senior docent bio-informatica bij het instituut voor Life Science & Technology van de Hanze Hogeschool in Groningen. Daarnaast is zij Statenlid voor de SP in de provincie Groningen sinds 2023. Daarvoor was zij SP-fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Friesland. In 2019 stond Fenna al op plaats 5 op de kieslijst van de SP voor het Europees Parlement. Fenna is van jongs af aan al actief voor een betere en eerlijker wereld. Verontwaardiging over asociaal beleid is haar grote drijfveer. Of het nu gaat om armoede onder kinderen, beter openbaar vervoer of verdringing van banen. Waar nodig zal zij op de barricaden staan. 
 
= Marieke Alleman (SP, nummer 23) is sinds 2017 actief voor de SP, en werkt sinds 2018 werkzaam op het secretariaat van de SP Tweede Kamerfractie. In haar weekenden is Marieke veel bezig met analoge fotografie. Marieke is een echte actievoerder, van het organiseren van jongerenacties tot protesteren voor meer steun voor de zorg, politie en leraren.
 
= Ronan van Langen (Partij voor de Dieren, nummer 6) is sinds 2023 landelijk bestuurslid politiek en vice-voorzitter van PINK!, en sinds 2024 fractiemedewerker voor de Provinciale Statenfractie in Groningen voor Partij voor de Dieren. Daarnaast heeft Ronan meegeschreven aan het verkiezingsprogramma van PvdD en werkt hen als gastdocent voor ProDemos. 
 
We hopen van harte dat de Bingo deelnemers goed heeft voorbereid op 6 juni. Voor meer informatie vanuit een aantal van onze leden, kijk hier. Maak gebruik van je stemrecht 6 juni, want jouw stem maakt uit!
 
Dit event werd georganiseerd in samenwerking met onze leden Hivos, Mondiaal FNV en WECF
 
Mede dank aan Hivos voor de foto's!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lees meer
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.