Actueel | Blog

terug

Vrouwenbeweging in verkiezingstijd: wat is onze strategie?

13-09-2023
Deze blog post werd geschreven door Nicole Schippers (stagiaire Internationale Processen) & Roseanne Trijsburg (stagiaire Gender, Vrede & Veiligheid). 
 
Vrouwenbeweging in verkiezingstijd: wat is onze strategie?  
Afgelopen juli is het kabinet gevallen. Dit was de reden dat we op dinsdag 5 september samenkwamen met een diverse groep leden van het WO=MEN platform voor een strategiebijeenkomst. Op het programma stond een reflectiemoment op de huidige politieke ontwikkelingen in Nederland. Vervolgens hebben we besproken hoe we behaalde (politieke) successen van de gendergelijkheid- en vrouwenrechtenbeweging kunnen behouden en/of versterken de komende periode.  
 
Tijdens de reflectie werden er zorgen geuit. Hoe gaat het verder met vrouwen in de politiek? Wat verwachten we van het nieuwe kabinet? Wat worden thema's van de nieuwe verkiezingen? Hoe gaat het verder met het Feministisch Buitenland Beleid? Desondanks liggen er nieuwe kansen in het vooruitzicht: er zijn mogelijkheden voor ons om actie te ondernemen, beleid te beïnvloeden en te lobbyen voor meer gendergelijkheid en vrouwenemancipatie. 
 
Terugblik op behaalde successen  
Direct in actie komen na de val van het kabinet is nodig en vanzelfsprekend, maar daarnaast is het belangrijk dat we behaalde (politieke) successen benadrukken en vieren. Daarom hebben we tijdens de bijeenkomst de successen van de vrouwenrechtenbeweging in Nederland en internationaal van de afgelopen 10 jaar – en langer geleden – op een rij gezet. Enkele hoogtepunten waren internationale verdragen zoals de Beijing Verklaring en het Platform voor Actie of de Istanbul Conventie, de verbetering van abortusrechten, grotere bewustwording over seksueel grensoverschrijdend gedrag, de uitbreiding van ouderschapsverlof en de aanpassing van de transgenderwet. Het delen van en reflecteren op deze successen was inspirerend en verbindend.  
 
Brainstorm voor de verkiezingen  
Na deze terugblik was het tijd om vooruit te kijken naar de opkomende verkiezingen en formatie. In groepen hebben we verschillende scenario's besproken en wat deze kunnen betekenen voor de politieke en maatschappelijke inzet op gendergelijkheid en vrouwenrechten, waar kansen en uitdagingen liggen en wat onze rol als beweging kan zijn. In het geval van een meer progressief kabinet zien we de kans om de successen op gendergelijkheid te behouden en zal het Feministisch Buitenland Beleid mogelijk eindelijk zegevieren. Ook zijn er mogelijkheden op vooruitgang voor bijvoorbeeld sociale voorzieningen, kansengelijkheid en klimaat, al het is belangrijk dat we oppassen voor de wet van de remmende voorsprong. We moeten niet achteroverleunen, maar juist pogen om permanente veranderingen door te voeren. 

Het kan goed mogelijk zijn dat we straks hele nieuwe partijen aan de macht krijgen, of een kabinet dat uit een breed scala aan partijen bestaat om een meerderheid te kunnen behalen. In dat geval liggen er zeker kansen voor het maatschappelijk middenveld op het gebied van vrijheid en zelfbeschikking maar ook onzekerheid door onvoorspelbaarheid van (nieuwe) partijen. Voor ons is het belangrijk om vrouwelijke representatie en participatie van vrouwen en meiden in al hun diversiteit te benadrukken en de beweging te mobiliseren in zowel Nederland als Europa.  

Een scenario waarin een zeer conservatieve coalitie aan de macht komt zal veel uitdagingen met zich meebrengen. Waaronder polarisatie en minder ruimte voor civil society. Het is dan cruciaal om bondgenoten te vinden, samen te werken met het bedrijfsleven en kennisinstellingen en andere bewegingen te steunen.  

Kortom, deze strategiesessie met leden was waardevol, onze leden deelden ervaringen, expertise en kennis, waarna iedereen gemotiveerd huiswaarts keerde. De komende tijd houden wij in ons achterhoofd dat de kracht van WO=MEN ligt in het brede netwerk. Wij laten ons niet beïnvloeden door politieke kleur. Welk kabinet er ook gaat komen, wij gaan er alles aan doen om ervoorte zorgen dat gendergelijkheid niet van de agenda valt, en we zullen elke kans aangrijpen om de rechten van vrouwen en meiden in al hun diversiteit te bevorderen. 
terug
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.