Actueel | Blog

terug

WO=MEN reist af naar de klimaatonderhandelingen in Bonn Juni 2024

18-06-2024
Tussen 3 en 13 juni werd tijdens de Bonn conferentie belangrijk voorwerk gedaan in aanloop naar de klimaattop, die dit jaar in november in Bakoe (Azerbeidzjan) zal plaatsvinden. Onze projectleider Klimaat en Gender Eva Lia Colombo, reisde de eerste week van de onderhandelingen naar Duitsland af om deze met een feministische blik te volgen. Dit deed zij samen met onder andere onze leden CARE Nederland, Simavi, ActionAid en Women for a Common Future (WECF) en partners.
 

De ochtenden trapten we samen met feministen wereldwijd af bij de inspirerende ochtendsessies van de Women and Gender Constituency. In dit netwerk volgen feministische activisten en experts de verschillende klimaatonderhandelingen vanuit een feministisch perspectief, onder andere over de ontwikkelingen met betrekking tot de onderhandelingen over adaptatie, mitigatie, het nieuw klimaatfinancieringsdoel, landbouw, technologie en het Gender Action Plan. Belangrijk is hierbij dat beleid op deze onderwerpen gender transformatief, effectief en intersectioneel is, én dat de prioriteiten van vrouwen in al diversiteit – met name van gemarginaliseerde groepen en inheemse volken, centraal staan. Het platform bundelt waardevolle kennis en krachten van het maatschappelijk middenveld samen om de jaarlijkse klimaatconferenties te beïnvloeden door gendergelijkheid en vrouwenrechten te bevorderen. 
 

Het integreren van een genderperspectief in alle onderhandelingentracksis essentieel voor effectief beleid. Gender kan daarom ook niet als thema geheel gereduceerd worden tot het Gender Action Plan (GAP). Samen met leden gingen we dan ook ter plaatse in Bonn in gesprek met Nederlandse delegatieleden over het prioriteren van gender in alle onderhandelingen, hoe dit het beste aangepakt kan worden en welke uitdagingen en kansen er nog liggen.   

In aanloop van de COP29 roepen we onder andere op tot
  • Het toepassen van een genderperspectief in álle klimaatonderhandelingen, niet alleen in een Gender Action Plan. Het is belangrijk dat gendergelijkheid bij alle politieke besluiten een transversaal thema is. 
  • Het toewerken naar een ambitieus, betekenisvol en effectief Lima Work Programme en Gender Action Plan in 2024. Vind hier meer informatie over de uitdagingen die we hierbij tegenkwamen tijdens Bonn.  
  • Inclusieve besluitvorming: het verlenen van toegang voor vrouwen in al hun diversiteit voor een plek aan tafel waar politieke besluiten worden genomen. 
  • Inclusieve en effectieve klimaatfinanciering: directe toegang voor vrouwen in al hun diversiteit tot klimaatgelden. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van al bestaande nationale milieu- en vrouwenfondsen.  
  • Betekenisvol betrekken van maatschappelijk middenveld uit het mondiale Zuiden: betekenisvolle deelname voor mensenrechtenactivisten uit het mondiale Zuiden tijdens internationale fora. Dat is dit jaar extra belangrijk, aangezien de COP-29 plaats vindt in Bakoe, Azerbeidzjan. Hier worden vandaag de dag mensenrechten op grote schaalgeschonden en is de ruimte voor maatschappelijk middenveld zeer beperkt. Lees hier meer.
terug
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.