Actueel | In de media

terug

Trouw - Heldinnen

2019-03-01
 

Vrouwenrechten liggen onder vuur nu de regering van Nicaragua steeds meer dictatoriale trekken krijgt. Journaliste Ileana Lacayo Ortiz stelde het onrecht aan de kaak en moest haar land ontvluchten. "Stap voor stap probeert de regering vrouwen de rechten waar ze hard voor hebben gestreden, te ontnemen.”


In Nicaragua maakt naar schatting één op de twee vrouwen een vorm van geweld mee in haar leven. Maar de dictatoriale regering Ortega-Murillo doet niets om dat te veranderen. "Integendeel: stap voor stap probeert de regering vrouwen de rechten waar ze hard voor hebben gestreden te ontnemen”, zegt de Nicaraguaanse journaliste en activiste Ileana Lacayo Ortiz. Zij moest haar land ontvluchten nadat zij het nieuws bracht dat de Nicaraguaanse politie verantwoordelijk was voor de moord op een collega-journalist. Op uitnodiging van de organisatie Peace Brigades verblijft ze nu in Nederland en ze wil graag vertellen over de schending van mensen – en vooral vrouwenrechten in haar land – een onderwerp dat opvallend weinig in het nieuws is geweest. "Ik heb me altijd ingezet voor vrouwenrechten. In de jaren negentig kregen we het voor elkaar dat er 'comisarías de la mujer' kwamen; speciale politiebureaus waar vrouwen terecht konden om aangifte te doen van seksueel geweld of mishandeling. Deze politiebureaus werden bemand door vrouwen en dat was heel belangrijk omdat de gewone politie in Nicaragua vrouwen heel slecht behandelt.”

Lees meer
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.