Actueel | Nieuws

terug

Nederland kiest voor Feministisch Buitenlandbeleid

17-05-2022
Vrijdag 13 mei jl. kwam het heugelijke nieuws. Het Nederlandse kabinet wil een feministisch
buitenlandbeleid, aldus de ministers Hoekstra en Schreinemacher in een brief aan de Kamer.
WO=MEN en haar leden zijn enorm verblijd met dit moedige besluit! Het is een belangrijk signaal
voor de Nederlandse inzet op vrouwenrechten en gendergelijkheid wereldwijd. Er is nog veel werk
te verzetten, en daar draagt WO=MEN Dutch Gender Platform graag aan bij.

De roep om een feministisch buitenlandbeleid (FBB) klinkt al geruime tijd vanuit WO=MEN en haar
leden. Een dergelijk beleid kan namelijk werken als motor voor het structureel op de kaart houden van de gelijke rechten en positie van vrouwen en meisjes. Dit zien we al gebeuren in Zweden, Duitsland, Canada, Mexico, Chili en Frankrijk, en het werd ook duidelijk uit een brede maatschappelijke consultatiesessie afgelopen zomer uitgevoerd door WO=MEN. Vooral in deze tijden van wereldwijde tegendruk op bereikte rechten is structurele aandacht extra belangrijk.

Ook politiek was er al langer interesse. Na de lancering van het derde Europese Gender Actieplan (GAPIII) vroeg de D66-fractie in de Eerste Kamer het kabinet de geleerde lessen van andere landen met een feministisch buitenlandbeleid te onderzoeken. In reactie hierop heeft het Ecorys Consortium in het ‘Onderzoek feministisch buitenlandbeleid’ deze lessen in kaart gebracht. Later steunde de Tweede Kamer een motie op initiatief van PvdA Kamerlid Piri, waarin het kabinet Rutte IV wordt verzocht een Rijksbreed implementatieplan op te stellen. Dit plan moet ervoor zorgen dat al het Nederlandse buitenlandbeleid en beleidsuitvoering rekening houdt met de impact ervan op vrouwen en mannen in al hun diversiteit (het zogenaamde gendermainstreamen).

Feministisch buitenlandbeleid: een internationaal signaal van politieke wil en inzet voor
systeemverandering
Maar wat is een FBB? Simpel gezegd is het gericht op het aanpakken van de grondoorzaken van
ongelijkheid en ongelijke machtsverhoudingen. Het biedt Nederland een kapstok om samenhangend
beleid te ontwikkelen over vraagstukken als sociale, economische en juridische gelijkheid,
rechtvaardigheid, solidariteit, en inclusieve vrede en veiligheid. Het is bovendien een positief signaal
en geluid tégen de krimpende politieke ruimte van gendergelijkheids- en vrouwrechtenactivisten, een signaal dat uitgaat van de veerkracht van mensen in verdrukking en hen steunt.
 
Door een FBB te omarmen en samen te werken met andere koplopers, kan Nederland haar eigen
buitenlandbeleid versterken. Daarnaast biedt het Nederland de kans samen met haar bondgenoten,
bij te dragen aan een wereld waarin rechtvaardigheid en welzijn de uitgangspunten zijn. 
 
Feminisme is in het belang van én een zaak voor iedereen. WO=MEN en haar leden kijken er naar uit
om samen met het kabinet een Nederlands feministisch buitenlandbeleid verder vorm te geven.
 
Lees verder op onze kennisbank: welke kansen kunnen worden gepakt als deze feministische principes worden gehanteerd bij de verdere ontwikkeling van een FBB.
 


terug
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.