Actueel | Agenda

terug

CSW68 Kennisdeling sessie 1 - Gender, armoede & financiering

Datum: 20-06-2023
Tijd: 13.00 - 14.00 uur
Locatie: online (link hieronder)

WO=MEN en Atria in samenwerking met Soroptimist International organiseren een serie kennissessies ter voorbereiding voor de 68ste Commission on the Status of Women (CSW) van de Verenigde Naties (VN). Deze CSW zal plaats zal vinden in New York in maart 2024.  
 
Waarom nu al?
EU-lidstaten beginnen in oktober 2023 al met onderhandelingen over de EU-positie voor de komende CSW. De afgelopen jaren bleek deze EU-positie steeds meer van belang en leidend voor de inzet van de EU-delegatie tijdens de CSW-onderhandelingen. Het is dan ook belangrijk dat we vanuit maatschappelijk middenveld in Nederland tijdig beginnen met het voorbereiden van onze prioriteiten en aanbevelingen richting de Nederlandse (en EU) delegatie.  
 
Focus
Het thema van de volgende CSW is:   
"Versnelde verwezenlijking van gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen  en meisjes door armoede aan te pakken en instellingen en financiering te versterken  vanuit een genderperspectief.” 
 
CSW68 KENNISSESSIE 1: Banken & de financiële (on)gelijkheid tussen vrouwen en mannen
Online: hier
Tolk: aanwezig (Engels/Nederlands)
Aanmelden: niet nodig
 
Programma:
  • Korte introductie van het CSW kennisdelingsproces en een terugkoppeling van de uitkomsten van de CSW survey die we eerder hebben uitgestuurd.
  • Presentatie van Chantal Korteweg, VN Vrouwenvertegenwoordiger 2023 en Directeur Inclusive Banking bij ABN AMRO
  • Q&A en gesprek over mogelijke CSW prioriteiten en aanbevelingen.
Deze serie kennissessies tot de zomervakantie vinden allemaal online plaatsvinden. De sessies zijn informeel en interactief van aard.

Voor vragen en suggesties voor andere kennissessies kun je contact met ons opnemen.
Delen: