Actueel | Agenda

terug

CSW68 Kennisdeling sessie 2 - Gender, armoede & financiering

Datum: 28-06-2023
Tijd: 13.00 - 14.00 uur
Locatie: online (link hieronder)

WO=MEN en Atria in samenwerking met Soroptimist International organiseren een serie kennissessies ter voorbereiding voor de 68ste Commission on the Status of Women (CSW) van de Verenigde Naties (VN).
 
De komende CSW zal pas in maart 2024 plaatsvinden. Waarom dan nu al deze voorbereidende sessies?
EU-lidstaten beginnen in oktober 2023 al met onderhandelingen over de EU-positie voor de komende CSW. De afgelopen jaren bleek deze EU-positie steeds meer van belang en leidend voor de inzet van de EU-delegatie tijdens de CSW-onderhandelingen. Het is dan ook belangrijk dat we vanuit maatschappelijk middenveld in Nederland tijdig beginnen met het voorbereiden van onze prioriteiten en aanbevelingen richting de Nederlandse (en EU) delegatie. 
 
CSW68 KENNISSESSIE 2: Armoedebestrijding vanuit een genderperspectief
Online: hier
Tolk: aanwezig (Engels/Nederlands)
Aanmelden: niet nodig

 
Programma:
  • Presentatie van Miet Chielens, Impact Broker bij Right2Grow van The Hunger Project, over hun "Gender-focused Community-led Development Approach”. Deze banadering gebruikt The Hunger Project wereldwijd om chronische honger en armoede in rurale gemeenschappen te bestrijden.

    Miet Chielens heeft in het verleden veel gewerkt rond de thema’s participatie van meisjes in het onderwijs, kindhuwelijken, en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Op dit moment houdt ze zich voornamelijk bezig met het versterken van grassroots organisaties om een sterkere invloed te hebben in beleidsvormingsprocessen rond voedselzekerheid en WASH (Water, Sanitatie en Hygiëne). Hoewel wat meer impliciet, speelt ook hierin het genderperspectief een belangrijke rol.

  • Q&A en gesprek over mogelijke CSW prioriteiten en aanbevelingen
Deze serie kennissessies tot de zomervakantie vinden allemaal online plaatsvinden. De sessies zijn informeel en interactief van aard.

Voor vragen en suggesties voor andere kennissessies kun je contact met ons opnemen.
Delen: