Actueel | Agenda

terug

De Schoonheidssalon #6: Work it - Een stoomcursus Empowerment

Datum: 17-09-2019
Tijd: 20:00 uur
Locatie: De Rode Hoed, Amsterdam

Ongelijkheid & werk: Hoe veranderen we de werkvloer nou écht? Een hands-on workshop, naast lezing en panelgesprek, over hoe genderongelijkheid géén kans te geven in het werkveld!

Elke week komt er wel een krantenartikel voorbij over de ongelijkheid op de arbeidsmarkt. Van de loonkloof (zoals in het professioneel voetbal) tot het glazen plafond, de quota-discussie, het partnerverlof en de zogeheten glazen klif: er liggen nog een hoop hindernissen op de weg voor vrouwen en minderheden. Als een vrouw bijvoorbeeld wél erin slaagt door het glazen plafond te breken, wordt ze direct bestempeld als een ‘Queen Bee’: een vrouwelijke leider die ‘onplezierig’ mannelijk verdrag vertoont. Wat kunnen we hier nu aan doen, hoe maken we de werkvloer gelijkwaardiger? Niet door alleen maar eindeloos te discussiëren over hoe we het systeem zouden moeten veranderen. Maar door daadwerkelijk kennis over te dragen, want: kennis is macht. Pas wanneer we begrijpen welke structuren en mechanismen er aan ongelijkheid ten grondslag liggen, kunnen we onze overtuigingen en gedragingen aanpassen, en het systeem van binnenuit veranderen. Als een Trojaans paard infiltreren we de werkvloer, op naar verandering! Want elke kleine gedraging heeft immers haar effect, in een sollicitatie, een salarisonderhandeling of belangrijke vergadering.

Op deze avond geven we jullie zo veel mogelijk tips & trics voor op de werkvloer, handige kennis en handvaten om mee aan de slag te gaan. We beginnen met een informatief college en panelgesprek, waarna we aan de slag gaan met concrete workshops gegeven door deskundigen. Die tonen ons het effect van stereotypen op vrouwen. We vragen ons af: wat voor zinvolle manieren zijn er om deze effecten tegen te gaan, en hoe kun je nu écht als vrouw en/of minderheid hogerop komen in het huidige systeem?

De eerste workshopleider is al bekend, namelijk drs. Vréneli Stadelmaier. Zij schreef o.a. de bestseller ‘F*ck die Onzekerheid’ en ‘Een Slimme meid is op haar toekomst voorbereid, Survivalgids voor jonge ambitieuze vrouwen’. Op deze avond zal zij de workshop ‘Toolkit voor de arbeidsmarkt’ verzorgen, waarin we kijken naar je eerste indruk, jezelf presenteren, strategisch handelen en effectief zijn, maar ook: voor jezelf opkomen en prioriteiten stellen.

De tweede workshop ‘Ken je rechten’ wordt gegeven door Nacha Rakraki van College Rechten van de Mens. Tijdens deze workshop bespreken we hoe kennis écht neerkomt op macht: hoe meer je weet, hoe sterker je staat! Het College van de Rechten van de Mens geeft je een korte cursus ‘Ken je rechten’. De wetgeving omtrent gelijke behandeling geeft werkende vrouwen een aantal belangrijke rechten., daarom is het belangrijk dat vrouwen hier kennis van hebben en zich waar nodig op deze rechten (kunnen) beroepen.
Daarnaast komt Laila Ait Baali (coördinator politiek bij WO=MEN Dutch Gender Platform) als panellid praten over vrouwenrechten, en hoe deze allerminst onderhandelbaar zijn, alsook Ans Merens (onderzoeker Sociaal en Cultureel Planbureau), die een mini-college komt geven om de avond te openen.
 
Meer informatie en tickets
Delen: