Actueel | Agenda

terug

Deltaplan trainingsweekend: Voor het betrekken van mannen bij het voorkomen van geweld tegen vrouwen

Datum: 11-10-2019
Tijd: 11-13 oktober

Geweld tegen vrouwen is een enorm probleem. Dit geweld wordt voor het overgrote deel gepleegd door mannen, en mannen kunnen het begin zijn van de oplossing. Geweld komt voort uit knellende mannelijkheidsnormen: die moeten we veranderen, zodat mannen mens kunnen zijn. Samen gaan we voorbij aan de beperkingen van de man box. Doe je mee? Kom naar het trainingsweekend!

Geweld tegen vrouwen is een enorm probleem: bijna de helft van de Nederlandse vrouwen krijgt na haar vijftiende te maken met (seksueel) geweld. In negen van de tien gevallen wordt dat geweld gepleegd door een man. Niet alle mannen zijn pleger, maar alle mannen zijn opgegroeid in een samenleving die bepaalde verwachtingen van hen heeft en hen bepaalde normen en stereotypes heeft geleerd over wat mannelijk is en wat niet.
Gendernormen en -stereotypen maken dat er bepaalde dingen van je worden verwacht omdat je man bent of vrouw. Die normen zijn beperkend: je mag enkel op een bepaalde manier man zijn. En als je niet aan die normen voldoet en dus ‘niet mannelijk genoeg’ bent heeft dat grote gevolgen. Alle mannen hebben daar last van, want die mannelijkheidsnormen zijn per definitie onhaalbaar: je bent nooit écht helemaal mannelijk genoeg. Dat leidt tot frustratie, psychische problemen, geweld, en (zelf)moord. Die normen, daar moeten we dus vanaf, zodat mannen meer mens kunnen zijn en niet meer beperkt worden door de krappe ‘man box’.
Mannen hebben de verantwoordelijkheid om deel te zijn van de oplossing en eraan bij te dragen dat gendernormen veranderen. Samen werken we aan een wereld zonder knellende genderhokjes en zonder geweld. Tijdens het trainingsweekend zetten we de eerste stappen.
 
Meer informatie en aanmelden


Delen: