Actueel | Agenda

terug

Een positief verhaal over migratie en ontwikkeling

Datum: 13-12-2022
Tijd: 14-17u
Locatie: Museum voor Beeld en Geluid Den Haag

Registreer hier
 
Het politieke en maatschappelijke draagvlak binnen Nederland voor (gedwongen) migratie, internationale noodhulp en ontwikkelingssamenwerking staat al enkele jaren onder druk. Sommige politici en opiniemakers dragen hieraan bij door in te spelen op ‘angst voor de ander’, door migranten en vluchtelingen weg te zetten als ‘gelukszoekers’. Het publieke en politieke debat is de laatste jaren verder gepolariseerd geraakt. Daarnaast worden migranten en vluchtelingen zelf, maar ook ‘het stille midden’, nauwelijks gehoord.
 
Hoe kunnen noodhulp-, ontwikkelings- en migrantenorganisaties bijdragen aan het vergroten van het draagvlak voor (gedwongen) migratie? Hoe bereik je doelgroepen in 'het midden' en welk verhaal spreekt hen aan? "Hoe krijgen mensen met een migratieachtergrond een beter platform voor hun meningen?”
 
Over deze en andere kwesties gaan we deze middag in gesprek. Met vertegenwoordigers van migrantenorganisaties, met beleidsmakers, politici en journalisten, die allemaal een rol spelen in de wijze waarop over migratie en ontwikkelingssamenwerking wordt gesproken in ons land.
 
Deze conferentie is het sluitstuk van een reeks workshops waarin een groot aantal stakeholders met elkaar voorstellen hebben gedaan voor een bindend, nieuw narratief over migratie en ontwikkeling.
 
Programma
 
14.00-15.00 uur
Deel 1: Naar een nieuw narratief over migratie en ontwikkeling

Opening
  • Kiza Magendane, presentator. Kiza is politicoloog en beleidsondernemer. 
Introductie
  • Paul van den Berg, politiek adviseur bij Cordaid.
  • Rachida Boukhriss, adviseur projecten bij Wilde Ganzen. 
Een boodschap voor ‘het midden’ 
  • Inleiding ‘framing en het midden’ door Mirjam Vossen. Mirjam is gepromoveerd wetenschapper, onderzoeker en consultant.
  • Presentatie onderzoeksresultaten van de opvattingen van 'het bewegende midden’ over migratie en ontwikkeling door Marjolein Kampschreur van onderszoeks- en campagnebureau Meute. 
Inspirerende voorbeelden rond het bereiken van ‘het midden’
  • Hoe kunnen we een platform bieden aan mensen met een migratie-achtergrond? Hoe is dat aangepakt? Wat kunnen anderen ervan leren?
  • Met onder andere Matthias Mertens, projectmedewerker Migratie en Beeldvorming bij Other Talk – On migration | 11.11.11 en Wendy van Essen, adviseur bij Vizier, de antidiscriminatie voorziening van Overijssel, Midden-Gelderland en Gelderland Zuid.
 
15.00-15.05 uur:
Gesproken column door Emine Ugur 

15.05-17.00 uur
Deel 2: Communiceren over migratie en ontwikkeling in de praktijk
 
15.05-15.35 uur
Themagesprek 1: De rol van de media Hoe komen redactionele keuzes tot stand om over vluchtelingen en migranten te schrijven? Wat is de link met ontwikkelings-samenwerking?
 
Met onder andere Auke van Eijsden, politiek journalist van Trouw en Elian Yahye, schrijft o.a. in NRC, Nederlands Dagblad, De Correspondent en Vice Versa.
 
15.35 – 15.55 uur
Pauze
 
15.55 – 16.25 uur
Themagesprek 2: De rol van migranten en migrantenorganisaties
Hoe krijgen mensen met een migratieachtergrond een effectievere stem in dit gesprek? Wat zijn knelpunten, wat zijn oplossingen, wat moet er gebeuren, wie moet er in actie komen?
 
Met onder andere Niloufar Rahim, huisarts en bestuurslid van Stichting KEIHAN.
 
16.25 - 16.55 uur
Themagesprek 3: De rol van de politiek
Hoe speelt migratie en ontwikkeling een rol in verkiezings-campagnes en de totstandkoming van verkiezingsprogramma’s? Hoe belangrijk is taal hierin? Worden electorale afwegingen voortdurend meegewogen?
 
Met onder andere Trineke Palm, directeur Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie.
 
16.55-17.00 uur
Afronding / vooruitblik 

 
Download hier het programma in pdf

 

Delen: