Actueel | Agenda

terug

Expertbijeenkomst VN-Vrouwenverdrag: Algemene Aanbeveling nr. 30 over vrouwen in (post)conflict

Datum: 29-08-2019
Tijd: 15:00 - 17:00 uur
Locatie: YWCA, F.C. Dondersstraat 23, Utrecht

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag organiseert in samenwerking met WO=MEN, YWCA, TIYE International en WILPF op donderdag 29 augustus van 15.00-17.00 uur een bijeenkomst over algemene aanbeveling nr. 30 van het CEDAW Comité aangaande vrouwen in conflict preventie en (post) conflict situaties.


In deze aanbeveling uit 2013 benadrukt het CEDAW Comité dat VN lidstaten die het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW) hebben geratificeerd, in conflictsituaties vrouwen dienen te beschermen tegen geweld, ongeacht hun status, afkomst of leeftijd. Hierbij moet rekening worden gehouden met de verschillen tussen vrouwen en hun verschillende behoeftes. Vrouwen zijn niet alleen (potentieel) slachtoffer, maar hebben ook een rol als strijder, mensenrechtenverdediger, maken deel uit van het maatschappelijk middenveld en zijn actief in het vredesproces.

 

Het CEDAW Comité dringt erop aan dat lidstaten in de vier-jaarlijkse rapportage over de toepassing van het VN-Vrouwenverdrag ook rapporteren over hun handelen met betrekking tot conflictpreventie, conflict en postconflict situaties. De Nederlandse regering heeft weliswaar onder andere toegezegd mogelijke impact op ‘gender based violence’ te toetsen in wapendoorvoer en -handel. Maar zonder dit in de context van het VN-Vrouwenverdrag te plaatsen. De regering focust liever op  de – juridisch minder verplichtende - Nationaal Actie Programma’s in het kader van UNSCR 1325 en opvolgende resoluties.


Hoe staat de Nederlandse overheid er anno 2019 voor als het gaat om vrouwen en conflict? En hoe kunnen maatschappelijke organisaties algemene aanbeveling nr. 30 gebruiken om Nederland aan te sporen tot verbetering van beleid en programma’s in binnen- en buitenland, ook degene die in het teken van NAP 1325 staan?

 

Wij gaan hier graag met u over in gesprek! Uitgenodigd zijn organisaties en experts die zich bezighouden met vrouwen, vrede en veiligheid.

 

Dagvoorzitter is Ted von Meijenfeldt (WILPF, PVDV). Op de bijeenkomst zal Anne-Floor Dekker (Programmamanager Gender, Vrede en Veiligheid bij WO=MEN) een inleiding geven over UNSCR 1325. Rita Naloop (TIYE International) en Jade Gulay Fitoz (YWCA NL, St. WADI) geven een introductie op aanbeveling nr. 30. Daarna bespreken we met de aanwezigen hoe we deze aanbeveling strategischer kunnen inzetten in ons dagelijkse werk. De bijeenkomst wordt afgesloten met een hapje en een drankje.


Ter voorbereiding vindt u aanbeveling nr. 30 ‘on women in conflict prevention, conflict and post conflict situations’ en een Engelstalige samenvatting van de aanbeveling bijgevoegd.


Deelname is kosteloos. Aanmelden wordt zeer op prijs gesteld, graag vóór 22 augustus, bij het secretariaat van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag: schaduwrapportage@gmail.com

Delen: