Actueel | Agenda

terug

IMAGES NL: Hoe krijgen we de International Men and Gender Equality Survey naar Nederland?

Datum: 14-11-2022
Tijd: 12.30- 15.00 uur
Locatie: Atria, Vijzelstraat 20, Amsterdam

Lunchbijeenkomst | Atria, Vijzelstraat 20, Amsterdam |Aanmelden hier 
 
De International Men and Gender Equality Survey (IMAGES) heeft sinds 2008 onder coördinatie van de internationale organisatie Equimundo in 32 landen unieke inzichten opgeleverd in de gegenderde ervaringen, normen en waarden van mannen. Van Azerbeidzjan tot Nicaragua en van Rwanda tot Servië zijn al meer dan 67.000 mensen geïnterviewd over diverse thema’s die samen diepe inzichten opleveren in hun ervaringen met man-zijn, en worden vrouwen bevraagd over hun perspectief daarop. Lees hier een samenvatting van de bevindingen van 14 jaar IMAGES: Men and Gender Equality: A Global Status Report in 15 Headlines
 
Wereldwijd blijkt IMAGES een sterk evidence-based pleidooi voor mannenemancipatie. In landen waar IMAGES is uitgevoerd hebben de resultaten bijgedragen aan de ontwikkeling, implementatie en opschaling van beleid en interventies gericht op het betrekken van jongens en mannen bij gendergelijkheid. De kracht van IMAGES zit in de vorm van de interviews: minstens drie kwartier een intensief gesprek met een representatief deel van de bevolking. Daardoor levert IMAGES tegelijkertijd kwalitatief en kwantitatief een enorme rijkdom aan data op. Lees hier meer over de IMAGES-studie.
 
In Noord-West-Europa en Noord-Amerika is IMAGES nog niet uitgevoerd. Ook hier in Nederland is echter een grote behoefte aan meer kennis over en inzicht in de ervaringen en opvattingen van mannen. Emancipator stelde een schaduw-IMAGES-rapport samen op basis van bestaand Nederlands onderzoek naar de onderwerpen die in IMAGES aan bod komen, om een beeld te geven van de kennis die er is en vooral van de kennis die nog mist. Gegenderde normen bij mannen blijken bepalend te zijn bij het voorkomen van gendergerelateerd geweld en de ongelijke verdeling van werk en zorg, maar hoe dit precies werkt en wat de opvattingen zijn van Nederlandse mannen is onduidelijk. Daarom pleiten Atria en Emancipator voor IMAGES NL.
 
 Tijdens deze lunchbijeenkomst geven Emancipator en Atria meer informatie over IMAGES, en presenteren we de bevindingen uit bovengenoemd schaduwrapport. Daarna wisselen we met de aanwezigen ideeën uit over mogelijkheden om IMAGES in Nederland te realiseren, en de voornaamste vragen die in een dergelijk onderzoek centraal moeten staan. Tijdens de door ons verzorgde lunch en de koffiepauze is er ruimte om elkaar beter te leren kennen.
Delen: