Actueel | Agenda

terug

In gesprek met OCW over effecten op gendergelijkheid

Datum: 18-07-2019
Tijd: 15:30 - 16:30 uur
Locatie: WO=MEN, Korte Poten 9b, Den Haag

Integraal afwegingskader (IAK) beleid en wetgeving 

Op 18 mei 2018 is door het ministerie van Buitenlandse Zaken toegezegd, dat de effecten van nieuwe beleids-, wets- en regelvoorstellen op het behalen van de SDG’s (Sustainable Development Goals) een zichtbaar onderdeel worden van het IAK. Daarom is de kwaliteitseis ‘Effecten op gendergelijkheid’ aan het IAK toegevoegd. Deze kwaliteitseis is bedoeld om de aard en omvang van de gevolgen van voorgenomen beleid en regelgeving voor de gendergelijkheid in Nederland in kaart te brengen.

Wat houdt dit precies in de praktijk in?

Daarover gaan we graag in gesprek met onder andere het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW).

Wil je hier bij zijn? Mail Laila Ait Baali vóór maandag 15 juli 2019 16:00 uur.

Delen: