Actueel | Agenda

terug

Lancering 4e Nationaal Actieplan Vrouwen, Vrede en Veiligheid (2021-2025)

Datum: 16-12-2020
Tijd: 15.30-17:00 CET
Locatie: Online

UITNODIGING

Lancering 4e Nationaal Actieplan Vrouwen, Vrede en Veiligheid (2021-2025)
online dd 16 december 2020, 15.30-17:00 CET

For English click here

Het Nederlands NAP 1325 Partnerschap nodigt u van harte uit voor de online lancering van het vierde Nationaal Actieplan Vrouwen, Vrede en Veiligheid (NAP 1325-IV).

Al ruim 12 jaar geven de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Justitie en Veiligheid, de politie en inmiddels ruim 60 maatschappelijke organisaties, waaronder vrouwenorganisaties, ontwikkelings-, humanitaire- en vredesorganisaties en diasporaorganisaties vorm aan de Vrouwen, Vrede en Veiligheidsagenda. Samen maken we ons sterk voor een wereld waar gelijke en betekenisvolle participatie van vrouwen en meisjes in besluitvormingsprocessen rond vrede en veiligheid vanzelfsprekend is, duurzame vrede en ontwikkelingskansen voor iedereen realiseerbaar zijn en conflict gerelateerd geweld tegen vrouwen, mannen, meisjes en jongens stopt. In Nederland én daarbuiten.

Wat betekent dit nieuwe NAP 1325-IV de komende jaren voor de Nederlandse overheid en haar maatschappelijke partners in binnen- en buitenland? En wat zijn onze gezamenlijke uitdagingen en kansen? Hoor het allemaal tijdens deze online lancering!


Klik hier om je aan te melden en het event in het Nederlands te volgen. 
RSVP for the event in English via this link.

Aanmelden kan tot 15 december 19.00 CET. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
PROGRAMMA

Tafelgesprek deel 1: Internationaal

Paul Huijts, Secretaris-Generaal, Ministerie van Buitenlandse Zaken
Marie-Laure Poiré, Global Advocacy Manager Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict 
Rula Asad, Co-Founder Syrian Female Journalists Network 

Participatie van vrouwen in alle landen, in alle instituties, en op alle overlegniveaus rond vrede en veiligheid is cruciaal om conflict te voorkomen en op te lossen: hoe zorgen wij dat vrouwen die rol krijgen en behouden en hoe organiseren en steunen we lokaal eigenaarschap en betrokkenheid? 

Nederland steunt lokale vrouwelijke vredesactivisten en mensenrechtenverdedigers. Wat betekent dat in de praktijk, welke risico’s lopen deze vrouwen en wat zou het betekenen als zij niet hun werk kunnen voortzetten? 

De prioriteiten in de Vrouwen, Vrede en Veiligheidsagenda staan wereldwijd onder druk en worden in sommige landen tot apolitieke ‘vrouwenzaken’ weggezet. Welke risico’s brengt dat met zich mee en hoe verhoudt zich dat tot ontwikkelingen om ons heen als het gaat om democratie en verdeling van macht? Hoe en waar kunnen wij een verschil maken en wat is daarvoor nodig? 

 
Tafelgesprek deel 2: Nederland

Bart-Jan ter Heerdt, Directeur Migratiebeleid, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Tahmina Ashraf, Directeur Voice of All Women
Yordi Lassooy, Co-Founder, Cultuur in Harmonie

Nieuw in het Nederlandse NAP 1325-IV is de focus op de binnenlandse agenda. Hoe raakt dit NAP aan nationaal beleid? Wie gaat er iets van merken? Hoe kan aan deze agenda op een zinvolle wijze uitvoering worden gegeven?

Mede als gevolg van conflict reizen vrouwen en meisjes al decennialang naar Nederland. Ongeacht hun verblijfsstatus komen zij in contact met Nederlandse overheidsinstellingen: van de IND tot de politie en rechtssystemen. Hoe beschermt Nederland deze vrouwen en meisjes? 

De steun aan vrouwen en meisjes uit conflictsituaties vereist inlevingsvermogen en specifieke kennis. Zijn Nederlandse overheden en instanties voldoende toegerust? Waar lopen vrouwen en meisjes in de praktijk tegen aan? Wat zijn geleerde lessen van zowel Nederlandse instanties, als van organisaties van vrouwen en meisjes zelf?


Co-Host: Laila Ait Baali, Directeur WO=MEN Dutch Gender Platform
Moderator: Sahar Shirzad

Delen: