Actueel | Agenda

terug

Netwerk- en inspiratiebijeenkomst Oog voor Gender

Datum: 29-09-2022
Tijd: 15.00-17.00
Locatie: Stadhuis, Markt 31, Roermond

Een datum om alvast in je agenda te zetten: op 29 september organiseren de Nederlandse Vrouwen Raad en Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis in samenwerking met SharePower een inspiratie- en netwerkbijeenkomst rondom het thema genderstereotypering in (lokale) politiek en beleid.
 
Genderstereotypering heeft op verschillende manieren effect op politiek en beleid. Aan de ene kant krijgen (vrouwelijke) politici zelf te maken met genderstereotypering. Dat vrouwen minder vertegenwoordigd zijn in de politiek komt onder andere door hardnekkige vooroordelen over de rol van mannen en vrouwen. Het idee dat mannen geboren, dominante leiders zijn die assertief te werk gaan en vrouwen juist zorgende, meelevende volgers, maakt al gauw dat vrouwelijke politici tegen drempels aanlopen en als minder geschikt worden gezien in hun werk. Tegelijkertijd wordt er in beleid nog te vaak geen rekening gehouden met de verschillende ervaringen, drempels en behoeften die mannen en vrouwen binnen de maatschappij hebben.

Hoe moet het dan wel? Neem Zweden als voorbeeld. Daar werd een genderanalyse gemaakt van de manier waarop lokale overheden sneeuw ruimden. Tot voor kort werden namelijk de wegen eerder sneeuwvrij gemaakt dan de stoepen, en dit had voornamelijk een negatief effect op vrouwen. Zij – en dan vooral alleenstaande moeders – maken namelijk op een veel grotere schaal gebruik van stoepen en fietspaden, terwijl de mannen juist veel meer op de weg te vinden zijn. De oplossing was in dit geval om de stoepen en fietspaden sneller sneeuwvrij te maken, net als bijvoorbeeld de omgeving rondom scholen. Dit is een gendersensitieve aanpak: in de oplossing van het sneeuwprobleem wordt rekening gehouden met het verschil in effect dat een bepaald beleid bij mannen en vrouwen teweeg brengt.

Tijdens de netwerk- en inspiratiebijeenkomst willen we je graag inspireren op het gebied van gendersensitiviteit en laten zien hoe je dit toepast in de praktijk. Er zal onder andere gesproken worden door Devika Partiman (Voorzitter Stem op een vrouw) en Marianne Smitsmans-Burhenne (Wethouder en locoburgemeester gemeente Roermond). Ook maken we je via een mini-workshop bekend met onze training ‘Oog voor Gender’ en is er een aansluitende netwerkborrel. Zien we je op 29 september?

Voor deze bijeenkomst zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via info@de-nvr.nl.
 
 
De bijeenkomst wordt georganiseerd als samenwerking tussen de alliantie Werk.en.de Toekomst (Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator, Nederlandse Vrouwen Raad en VHTO Expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT, ondersteund door het ministerie van OCW) en SharePower.
Delen: