Actueel | Agenda

terug

Prinsessendag, de grote personeelstekorten op de arbeidsmarkt

Datum: 12-09-2022
Tijd: 14.00-16.30 (Inloop vanaf 13.30)
Locatie: Nieuwspoort Den Haag, Bezuidenhoutseweg B67

Op 12 september is er dit jaar weer een Prinsessendag, als antwoord op Prinsjesdag. 

Zoals elk jaar organiseert de Nederlandse Vrouwen Raad dit symposium in samenwerking met verschillende andere vrouwenorganisaties om voorafgaand aan Prinsjesdag de aandacht te richten op de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Dit jaar is het thema van Prinsessendag de grote personeelstekorten op de arbeidsmarkt en de rol die vrouwen kunnen spelen in het zoeken naar oplossingen
 
Prinsessendag

Het thema
We kunnen er niet omheen. Van de recente chaos op luchthavens tot de problemen die al langer spelen in de onderwijs- en zorgsector, sectoren waarin veel vrouwen werkzaam zijn; er is sprake van een structureel personeelstekort in onze maatschappij. De samenleving als geheel is gebaat bij een voldoende personele bezetting in allerlei sectoren. Individuele keuzen, wensen en verlangens lopen lang niet altijd in lijn met dat collectieve belang. In de discussie over oplossingen worden vrouwen regelmatig opgeroepen om meer uren te gaan werken. Kleine parttime banen worden nogal eens weggezet als ‘prinsessengedrag’. Tegelijkertijd is de keuze van vrouwen voor een parttime baan ook vaak het gevolg van stereotiepe rolverdeling in huis en lage salarissen. 
Tijdens Prinsessendag worden oplossingsrichtingen besproken tegen de achtergrond van het dilemma individuele keuzes versus collectieve belangen.
 
Het programma
Op 12 september zal door middel van een inleidende lezing een beeld geschetst worden van de huidige stand van zaken op de arbeidsmarkt, de problemen die zich daar voordoen en de mogelijke oplossingsrichtingen die daarvoor zijn. Hierna volgt een discussie met verschillende panelleden. Samen met het aanwezige publiek en de aanwezige politici, beleidsmakers en werkgevers gaan zij dieper in op de aangehaalde oplossingsrichtingen.
 
Locatie en aanmelden
Prinsessendag vindt dit jaar plaats bij Nieuwspoort in Den Haag. Let op: Nieuwspoort is van locatie veranderd en bevindt zich per september in het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg. In september ontvang je van de NVR een routebeschrijving en een link om je aan te melden bij Nieuwspoort. Dit laatste is in verband met aangescherpte veiligheidsmaatregelen in het Tweede Kamergebouw.
 
Aanmelden voor Prinsessendag kan via info@de-nvr.nl. Tot ziens op 12 september!
 
Prinsessendag wordt georganiseerd door Vrouwenpodium, een breed samenwerkingsverband van vakbond en vrouwenorganisaties, met Netwerk Vrouwen FNV, Vrouwen van Nu, Stichting IWEE, Molukse Vrouwen Raad en de Nederlandse Vrouwen Raad, ondersteund door Ditwerktwel.nl.

Alliantie Ditwerktwel.nl; Women Inc., Movisie, WO=MEN, Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de Nederlandse Vrouwen Raad. 

Delen: