Actueel | Agenda

terug

Talkshow Een inclusieve democratie

Datum: 10-02-2020
Tijd: 14.30 - 18.00 uur
Locatie: Dudok Den Haag

Op maandagmiddag 10 februari 2020 organiseren het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD) en Vice Versa een talkshow over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van democratische vernieuwing.

Soms lijkt het wel alsof er een algemeen gevoel van malaise heerst over de democratie. Mensen roepen dat ze zich niet gehoord voelen door de ‘politieke elite’. Toch is dit een eenzijdig beeld. Voor velen blijft democratie nog altijd een droom, een ideaal. In tal van landen gingen mensen afgelopen jaar de straat op om meer inspraak te eisen. In de Verenigde Staten zien we een nieuwe generatie politici, onder wie Ilhan Omar en Alexandria Ocasio-Cortez, die voor nieuw elan in het politieke landschap zorgen en veel jonge kiezers weten aan te spreken.

Als ideaal is de democratie niet minder geworden. Sterker nog, het is nu urgenter dan ooit gezien de uitdagingen waar we in de 21e eeuw voor staan. Klimaatverandering, de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, demografische veranderingen: deze uitdagingen kunnen alleen vreedzaam opgelost worden als iedereen betrokken wordt bij de politiek.

Democratie is dan ook een noodzaak. Alleen vereist democratie onderhoud -het is een blijft een werkwoord. Wat we momenteel zien is veelal een crisis van bestuur, niet van de democratie zelf; het idee van democratisch burgerschap is juist sterker dan ooit. Dat biedt aanknopingspunten en kansen ook voor Nederlandse ngo’s die het maatschappelijk middenveld in het Globale Zuiden ondersteunen.

Met politici, opiniemakers en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld gaan we op zoek naar de betekenis van een inclusieve democratie en praten we over democratie als randvoorwaarde voor effectieve internationale samenwerking.

Met (o.a):

Kathleen Ferrier (Voormalig CDA-Tweede Kamerlid)
Thijs Berman (Directeur- Het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie)
Anna Timmerman (Algemeen directeur – PAX for peace)
Laila Ait Baali (Directeur-bestuurder van WO=MEN Dutch Gender Platform)
Elian Yahya (Voormalige VN-Jongerenvertegenwoordiger en publicist)

Praktisch:

Datum: 10 februari 2020
Programma
14.30 uur Inloop
15.00-17.00 Inhoudelijk Programma
17.00-18.00 Borrel

Locatie:
Dudok Den Haag
Hofweg 1A.
2511 AA Den Haag
Aanmelden kan via deze LINK.
Delen: