Actueel | Agenda

terug

Vooraankondiging: Vrouwen, Verblijfsrecht en Internationale Verdragen

Datum: 28-10-2019
Tijd: 14:30 - 17:30 uur
Locatie: Amnesty International Nederland Keizersgracht 177, 1016 DR Amsterdam

Vooraankondiging bijeenkomst "Vrouwen, Verblijfsrecht en Internationale Verdragen”

Deelname is gratis, wel graag aanmelden

Vanwege het afhankelijk verblijfsrecht moeten nieuwkomers de eerste vijf jaar van hun verblijf in Nederland bij hun partner wonen, op straffe van verlies van hun verblijfsvergunning. Wat betekent deze juridische afhankelijkheid voor de zelfstandigheid van vrouwen? In hoeverre maakt deze afhankelijkheid haar kwetsbaar(der) voor geweld? Hoe verhoudt de vijf jaar durende afhankelijke verblijfsvergunning zich tot internationale verdragen zoals het VN-Vrouwenverdrag en het Istanbul Verdrag? Hierover gaat de bijeenkomst die het Netwerk VN-Vrouwenverdrag op 28 oktober a.s. organiseert samen met de Landelijke Werkgroep Mudawannah, Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland (MVVN), de Nederlandse Vrouwenraad (NVR), Nisa4Nisa en TIYE International.
Tijdens de bijeenkomst bespreken we het belang van een zelfstandig verblijfsrecht voor vrouwelijke gezinsmigranten en vluchtelingenvrouwen vanuit het perspectief van internationale mensenrechtenverdragen. Ten behoeve van deze bijeenkomst vindt onderzoek plaats naar aanknopingspunten in internationale wetgeving/verdragen die het belang van een zelfstandig verblijfsrecht voor vrouwen onderstrepen.
Meer informatie volgt op de website van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag.
Aanmelden kan alvast, via schaduwrapportage@gmail.com
Delen: