Actueel | Agenda

terug

Workshop: "Draagvlak in onze samenleving voor migranten en vluchtelingen"

Datum: 07-04-2022
Tijd: 13:00 - 15:30
Locatie: WO=MEN, Korte Poten 9B, Den Haag

Uitnodiging


Donderdag 7 april 2022, 13.00-15.30 uur

Locatie:WO=MEN, Korte Poten 9b, Den Haag

 

Draagvlak in onze samenleving voor migranten en vluchtelingen. Zou je dat kunnen vergroten door in de communicatie buiten de Nederlandse landsgrenzen te reiken en meer aandacht te besteden aan de herkomstlanden? En bij de motieven waarom vrouwen, mannen en jongeren besloten alles achter zich te laten, hopend op een betere toekomst? Waarom is het belangrijk dat dat verhaal door de mensen waar het om gaat, zelf wordt verteld? En wat betekent dit voor de rol en positie van hulporganisaties? Zou je met een ander verhaal mogelijk tegelijk ook het draagvlak voor humanitaire hulp en internationale samenwerking kunnen vergroten?

Cordaid en WO=MEN Dutch Gender Platform organiseren hierover een workshop, bedoeld voor hulporganisaties, migranten, diaspora- en vluchtelingenorganisaties. Om te zoeken naar een gezamenlijk verhaal, constructief en positief. Dat tegelijk niet bang is ongelijke machtsverhoudingen bloot te leggen. Een tegengeluid tegenover hen die internationale samenwerking willen beperken tot humanitaire nood, of om migratie naar Europa te stoppen. Een verhaal dat weerklank vindt in de samenleving, maar ook bij politici. Middels co-creatie ontwikkelen we samen concrete tools om direct mee aan de slag te gaan.

Kennis en begrip over migratie en ontwikkeling

In Nederland brokkelt het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking af en groeit de verdeeldheid over onderwerpen als migratie en vluchtelingen. Dat vertaalt zich in afnemende politieke steun voor een ambitieus beleid en budget voor humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking, en voor een humaan en ruimhartig migratie- en asielbeleid. Sommige politici en opiniemakers dragen hieraan bij door in te spelen op ‘angst voor de ander’, door migranten en vluchtelingen weg te zetten als ‘gelukszoekers’. Het publieke en politieke debat is de laatste jaren verder gepolariseerd geraakt, en dat terwijl het ‘stille midden’ maar ook migranten, diaspora en vluchtelingen zelf nauwelijks gehoord worden. Ook binnen de mainstream hulpsector staat de onderlinge solidariteit onder druk. Migranten-, diaspora- en vluchtelingenorganisaties ervaren een krimpende ruimte voor activiteiten en voelen zich nauwelijks gehoord, of hun rol niet erkend en weinig gewaardeerd door donoren en INGOs. Bijvoorbeeld in het uitdenken en opzetten van projecten in het land van herkomst. Of in de (toegang tot) financiering van belangrijke initiatieven die bijdragen aan duurzame ontwikkeling, daar en ook hier.

 

Doel van deze bijeenkomst: Op deze middag willen we een stap verderzetten in de ontwikkeling van een gezamenlijk verhaal of narratief, met bijbehorende beelden, en bekijken of we een gezamenlijke actie-agenda kunnen opstellen om het publiek en wellicht ook de politiek te beïnvloeden, zodat zij een beter beleid gaan voorstaan met meer oog voor menselijke waardigheid, en een betere besluitvormingspositie van o.a. diaspora-, migranten- en vluchtelingen (vrouwen)organisaties. Een agenda ook voor onszelf, voor betere onderlinge erkenning en waardering, leidend tot echte samenwerking met wederzijdse meerwaarde. Een belangrijke stap naar echte solidariteit.

 

Deelnemers:Leden en partners van WO=MEN en Cordaid die actief zijn op het gebied van humanitaire hulp, OS, waaronder migranten- en diaspora organisaties, en organisaties van vluchtelingen. 

Inleiders en moderator: Max Koffi (AfricaInMotion, inleider), Mirjam Vossen (Onderzoeker, inleider) en Laila Ait Baali (Directeur WO=MEN, moderator).

Tijdstip:Donderdagmiddag 7 april, 13.00 – 15.30 uur (lunch en snacks worden verzorgd)

Aanmelden, graag ten laatste 31 maart: via bvd@cordaid.org. Let op! De locatie is gewijzigd: de workshop vindt plaats bij WO=MEN, Korte Poten 9b in Den Haag.

Delen: