Actueel | Blog

terug

CSW 65: Impressies van onze leden

26-03-2021

Vanwege COVID-19 vond de CSW65 dit jaar volledig digitaal plaats. Wat waren de hoogtepunten volgens onze leden en partners? Lees hier enkele indrukken.


Indruk 1:


 

Wie zitten er aan de onderhandelingstafel over vrouwenrechten?

Indrukken van Atria: Froukje Gaasterland, coördinator Beleidsadvisering, 23 Maart 2021
 
De eerste week zit erop! Een week van online aanwezigheid in New York waar VN-leiders en afgevaardigden van lidstaten en NGO’s online inlogden. Zo nemen wij virtueel deel aan de grootse jaarlijkse bijeenkomst op het gebied van vrouwenrechten: the Commission on the Status of Women (CSW). Hier wordt besproken hoe gendergelijkheid kan worden bevorderd en wat vrouwen en meisjes belemmert op het gebied van gelijke participatie. Er zijn onderhandelingen over een slotdocument, waarin staat welke stappen nodig zijn om gendergelijkheid dichterbij te brengen.
 
NGO vertegenwoordigers (ook uit Nederland) spelen hierbij een cruciale rol. Zij weten precies welke schendingen van vrouwenrechten er plaatsvinden in hun land of regio. Zij weten wat Covid-19 voor gevolgen heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de alarmerende toename van kindhuwelijken maar ook aan verergering van huiselijk geweld. Zij weten hoe de Black Lives Matter protesten in verschillende landen tot verschillende nationale discussies en acties leidden, ook gelinkt aan vrouwenrechten. Het werk van de lidstaten en VN-leiders is politiek, ze moeten hun woorden wegen. Het is daarom goed om ook  NGOs vertegenwoordigd te hebben die geen blad voor de mond hoeven te nemen. Zij zitten veelal niet direct aan de onderhandeltafel, maar leveren informatie aan. Ook dit jaar waren ze strijdvaardig om hun geluid te laten horen, kwamen ze online samen om strategieën te bepalen en proberen ze overheden te overtuigen van hun standpunten.
 
Dit jaar is het thema: participatie en besluitvorming van vrouwen. Met ook aandacht voor geweld tegen vrouwen. Ook Nederland zelf heeft nog veel werk te verzetten.  Wist je dat Nederland onlangs daalde in de Gender Global Gap Index naar de 38e plek? En dat dus landen als Mexico, Slovenië en Uruguay beter scoren? Dat komt o.a. doordat we slechter scoorden op het aantal vrouwen dat politieke invloed heeft (nu nog minder dan een derde in de Tweede Kamer). Ook op het aantal vrouwen in leidinggevende posities buiten de politiek scoort Nederland niet goed.Het thema participatie riep natuurlijk meteen de vraag op hoe makkelijk het zou zijn voor NGOs om te participeren in deze online CSW. Een aantal drempels voor participatie vielen weg doordat er niet naar New York afgereisd hoefde te worden. Geen geweigerde visa meer voor NGOs uit landen waar de VS slechte banden mee heeft. Of hoge reis- en verblijfskosten die voor kleine NGOs nauwelijks op te brengen zijn. En wellicht zouden mensen die anders niet zouden aanhaken, bijvoorbeeld door een chronische ziekte, handicap of zorgtaken nu wel makkelijker mee kunnen doen vanuit huis.
 
Maar de online CSW levert ook nieuwe uitdagingen op. Lang niet iedereen heeft goed toegang tot internet: er is sprake van een "digitale kloof”. Tussen mensen die toegang tot ICT hebben en digitale vaardigheden hebben om deel te nemen. De meest gemarginaliseerde groepen vrouwen in minder welvarende landen hebben dit vaak niet. Hun cruciale stem ontbrak.
 

 
Indruk 2:
 
 
Virtueel in New York bij de VN: WECF events tijdens de Commission on the Status of Women
 
Indrukken van WECF: Vrouwenrechten in Agenda2030, door Sanne Van de Voort, 25 maart 2021
 
Een jaar geleden stonden we vlak voor de CSW aan het begin van de coronapandemie, het jaar waarin alles veranderde. Nu sluiten we virtueel vanuit Nederland aan bij de CSW. Naast de onderhandelingen, waarin overheidsdelegaties harde discussies voeren over wat er nodig is om gendergelijkheid dichterbij te brengen, gebeurt er nog veel meer! Via het virtuele platform van NGO CSW laten we als vrouwenrechtenorganisaties en maatschappelijk middenveld onze feministische stemmen horen door het organiseren van parallel events waarin we feministen van over de hele wereld virtueel bij elkaar brengen tijdens de CSW.  
 
"Why we need a feminist vision for Agenda 2030”
 
Tijdens het Parallel Event "Why we need a feminist vision for Agenda 2030, feminist voices at the policy table sharing lessons” op maandag 22 maart, hoorden we inspirerende verhalen  vanuit ons Women2030 programma.  Met dit programma hebben wij ons 5 jaar lang, zamen met feministische partners wereldwijd, ingezet voor SDG 5 (gendergelijkheid).
 
Wanun Permpibul, van ClimateWatch vertelde over hun werk met lokale activisten in Thailand, die  strijden tegen kolenfabrieken en de fossiele industrie. Zij pleiten nu, in gesprek met beleidsmakers, voor verandering aan de hand van de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen.
 
In Kenia werkte Indigenous Information Network met vrouwen van inheemse bevolking aan het versterken van kennis over wetgeving en beleidsprocessen. Dit zorgt ervoor dat zij hun lokale kennis, context en ervaringen in klimaatactie succesvoller kunnen aankaarten bij besluitvormers.
 
Women Rescue Liberia werkte op lokaal niveau aan het versterken van vrouwelijk leiderschap. "In eerst instantie”, aldus Loretta George, "richten we ons vooral op het tegengaan van stereotype verwachtingen van vrouwen, het idee dat zij zich op de achtergrond moeten houden.”  Na verschillende trainingsseries op lokaal niveau bleek één van de grootste successen van het programma dat in lokale verkiezingen een vrouwelijke kandidaat meedeed. Een belangrijke les, aldus Loretta: "Women need to support other women to have the ambition for political power. Once they get the right support and information, they will overcome barriers”.
 
Voorbeelden uit Georgië laten zien dat er nog een wereld te winnen is. Op dit moment bestaat 90% van het Georgische parlement uit mannen, maar vorig jaar is na jaren van politieke strijd een gender quotum van 20% vrouwen aangenomen. Dit is een belangrijke winst, aldus Ida Bakhturidze van WECF Georgië, maar nog lang niet genoeg om gelijkwaardige participatie van alle mannen en vrouwen te hebben bereikt in 2030.  
 
Ook op beleidsniveau lieten sprekers zien dat er belangrijke vooruitgang geboekt is. De Nigeriaanse Minister van Milieu, Sharon Ikeazor Eqs, sprak haar waardering uit voor de samenwerking met onze partner Women Environment Programme Nigeria, die ervoor zorgde dat Nigeria het eerste Afrikaanse land is met een nationaal actieplan voor gender & klimaat. Ook Marlene Holzner van de Europese Commissie, strategisch partner in het Women2030 project, benadrukte het belang van samenwerking met maatschappelijke organisaties.
 
De successen van deze vier partners, en nog veel meer, kun je ook teruglezen in ons Global Women2030 Shadow Report.
 
Het event is hier terug te kijken.
 
 
 
 
 
Global Feminist Movement-Building for Generation Equality

26 maart gingen we met inspirerende sprekers in gesprek over Generation Equality. Door de pandemie hebben feministen over de hele wereld een jaar extra gekregen om voor te bereiden en te mobiliseren voor de Generation Equality Forums. Wat zijn successvolle strategieën voor mobilisatie, en wat is de invloed van de coronacrisis? Aan de hand van het ‘Celebration, Rage, Hope & Action’ framework gingen we in gesprek met verschillende Action Coalition Leaders en feministische activisten van over de hele wereld. Aan het woord komen Dr. Nadine Gasman (President van het Mexicaanse vrouweninstituut INMUJERES) en Alia El-Yassir (directeur van het Regionale Kantoor van UN Women voor Europa en Centraal-Azië). Er is zelfs een optreden van Kyrgyzische feminist & zangeres Zere!
 
Terugkijken kan hier.
 

lees meer
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.