Actueel | Nieuws

terug

Aanbevelingen voor de Nederlandse overheid voor de COP28

12-10-2023

De klimaatcrisis treft niet iedereen op dezelfde manier. Vrouwen en meisjes in al hun diversiteit, maar ook inheemse volkeren, jongeren en andere gemarginaliseerde groepen, met name in het Mondiale Zuiden, worden onevenredig hard geraakt door klimaatverandering. Vooral voor deze groepen is er urgent een rechtvaardig klimaatbeleid nodig. In aanloop van de conclusies van de EU COP28 positie op 16-17 oktober en de daaropvolgende onderhandelingen tijdens de COP-28 in Dubai in november, schreef WO=MEN hiervoor samen met vijftien andere maatschappelijke organisaties een position paper met concrete aanbevelingen voor de Nederlandse overheid.
 

Gender als dwarsdoorsnijdend thema in de klimaatonderhandelingen 

Doordat juist vrouwen en meisjes in al hun diversiteit een sleutelpositie hebben bij een breed scala aan activiteiten die biodiversiteit en aanpassingen op klimaatverandering ondersteunen, zoals bodem- en waterbeheer, bebossing, en het waarborgen van variatie binnen cultuurgewassen, is het van belang dat door vrouwen geleide, feministische en vrouwenorganisaties betekenisvol betrokken worden tijdens besluitvormingsprocessen en dat klimaatfinanciering ook voor hen toegankelijk is. 


In lijn met Feministisch buitenlandbeleid, roepen wij de Nederlandse overheid op gendergelijkheid een prioriteit te maken en dit dan ook
centraal te stellen tijdens alle COP28-onderhandelingen. Of dit nu gaat om klimaatfinanciering, schade en verlies, adaptatie of mitigatie.
 

Lees de aanbevelingen hier

terug
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.