Actueel | Nieuws

terug

Advies SER huishoudelijk werk: verbeter sociale zekerheid van huishoudelijk werkers

07-07-2020
De Sociaal Economische Raad (SER) kwam op 3 juli 2020 naar buiten met een verkenning naar de markt voor persoonlijke dienstverlening. Het rapport is hier te lezen. Een belangrijke aanbeveling van de SER is dat de overheid de formalisering van huishoudelijk werk moet onderzoeken, met inbegrip verbetering sociale zekerheid van de werkers.
 
Maar liefst 95% van de huishoudelijk werkers in Nederland is vrouw. Formeel en informeel werken er meer dan 1 miljoen vrouwen in de persoonlijke dienstverlening. De huishoudelijk werker heeft sinds oudsher een slechte arbeidspositie. Zij vallen nu onder de ‘regeling dienstverlening aan huis’. Zij worden bij ontslag niet beschermd, hebben geen recht op een aanvullend pensioen en zijn niet verzekerd bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid.
 
De Alliantie Samen werkt het! ondersteunt deze belangrijke en onmisbare groep en onderzoekt mogelijkheden voor betere en eerlijke wetgeving. Volgens Bureau Clara Wichmann had de aanbeveling vanuit de SER steviger kunnen zijn en is er meer erkenning nodig voor de moeilijke positie waarin huishoudelijk werkers zich nu bevinden, waaronder ook de ongedocumenteerden. Echter is het advies een stap in de goede richting wat betreft het verbeteren van de sociale zekerheid van deze groep werkers.

'De rechtspositie van huishoudelijk werkers is verre van gelijk aan andere werknemers. Het is noodzakelijk dait dit gezien en erkend wordt. Vanuit Bureau Clara Wichmann roepen we de politiek op om navolging te geven aan de aanbevelingen van de SER verkenning, bovendien kan je de petitie van de FNV Schoonmaak ondertekenen als je blijk wilt geven van je steun aan deze groep.'
Sarah Jeddaoui - Projectleider Bureau Clara Wichmann 
terug
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.